Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Archiwum Diecezjalne w Kielcach zorganizowało 14 stycznia 2014 roku spotkanie, na którym został wygłoszony referat: Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego. Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Wśród zaprezentowanych druków aż siedem dotyczyło Zakonu Cysterskiego.
Referat traktował o najstarszych kalendarzach liturgicznych i spisach duchowieństwa diecezji kieleckiej z początków XIX wieku oraz cystersów (XVIII/XIX w.) Omówione druki przechowywane są w Kielcach. Zostały zinwentaryzowane i przebadane. Stanowią cenne źródło do ustalenia obsady urzędów i funkcji kościelnych. Jako zabytki sztuki drukarskiej często są unikatami (zachowały się w jednym egzemplarzu na świecie). W trakcie referatu zostały zaprezentowane zdjęcia oraz mini wystawa omawianych druków. Poniżej zamieszczamy kilka fotokopii.

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie