Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W niedzielę, 28 kwietnia naszą wspólnotę parafialną odwiedził ksiądz biskup Marian Florczyk, który przybył, aby odbyć przewidzianą prawem wizytację kanoniczną.

Biskup jest następcą apostołów, i tak jak oni niegdyś odwiedzali chrześcijańskie gminy, tak i on dziś przybywa do konkretnej wspólnoty, aby ją lepiej poznać, wsłuchać się w to, czym ona żyje, umocnić słowem i sprawować pośród niej sakramenty. Podczas wizytacji biskup prawdziwie chce być blisko wiernych, poznać ich radości, troski i wspólnie z nimi prosić Boga o zmiłowanie i błogosławieństwo. Przy okazji wizytacji zapoznaje się także z sytuacją duszpasterską i gospodarską odwiedzanych wspólnot, stara się zachęcać do dobra i z ojcowskim sercem korygować błędy.

Centralnym momentem spotkania biskupa z wiernymi naszej cysterskiej parafii była msza św. o godz. 10.00. Ojciec proboszcz Jakub na początku przedstawił charakterystykę naszej wspólnoty, po czym rozpoczęła się Eucharystia, podczas której słowo Boże głosił ojciec opat Rafał, na zakończenie swoje ojcowskie słowo skierował do zebranych biskup Marian.

Cieszymy się z tej niedzielnej, paschalnej modlitwy pod przewodnictwem następcy apostołów. Umocnieni jego błogosławieństwem, chcemy iść naprzód realizując ewangeliczne wezwanie do trwania w Chrystusie, jak w winnym krzewie. Chcemy żeby nasze życie, oparte na zachowywaniu przykazań i praktykowaniu miłości przyniosło jak najpiękniejsze owoce.

Foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie