Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W dzisiejszą IV niedzielę wielkanocną, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy w naszej wspólnocie parafialnej czas poświęcenia pól oraz wizytację kanoniczną.

Przed południem pierwsze poświęcenie pól odbyło się w Prząsławiu, natomiast przed godziną 15.00 mieszkańcy Chorzewy przeszli w procesji różańcowej prosząc o błogosławieństwo dla tegorocznych prac rolnych. O 15.00 do tamtejszej wspólnoty, skupionej wokół kaplicy Matki Bożej Anielskiej, przybył ksiądz biskup Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, aby wspólnie z kapłanami i wiernymi złożyć Najświętszą Ofiarę. W modlitwie, obok o. opata Rafała, o. proboszcza Jakuba i o. Marka, wzięli udział pochodzący z Chorzewy ks. Mariusz Kałka oraz ks. Zbigniew Wójcik, kapelan hospicjum w Miechowie. Nie zabrakło druhów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

Już za tydzień ksiądz biskup Marian przybędzie do naszej cysterskiej parafii raz jeszcze, tym razem będzie się modlił z wiernymi w kościele parafialnym oraz w kaplicy w Prząsławiu.

Módlmy się o dobre owoce tej wizytacji kanonicznej w naszej wspólnocie parafialnej.

Foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie