Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W sobotę, 3 lutego, po kilkuletniej próbie, nasz brat Szczepan Janaś złożył uroczystą profesję monastyczną, ślubując na zawsze posłuszeństwo, przemianę obyczajów oraz stałość według Reguły św. Benedykta.

Pana Boga szukamy nie jakoby na własną rękę, ale jak Tego, który pierwszy nas umiłował, poszukiwał i zaprosił do uczestnictwa w swoim Boskim życiu. Ten stały wysiłek szukania Boga w Chrystusie ma swój początek w naszym powołaniu danym przez Boga, w którym to powołaniu Chrystus nieustannie wzywa nas do dawania odpowiedzi pełnej miłości.

Na wezwanie do szczególnej służby Bożej kilka lat wcześniej odpowiedział brat Szczepan, który w sobotnie południe uroczyście poświęcił się Bogu na wieczność. Przekraczając mury klasztorne, poznając Regułę i zakonne życie zdecydował się złożyć przed Bogiem wieczyste przyrzeczenie swojej stałości, zachowania obyczajów monastycznych i posłuszeństwa. Przyrzecznie stałości dotyczy nie tylko stałości miejsca i wytrwania na raz obranej drodze aż do śmierci, ale dotyczy również stałości w sprawach mniejszych, nawet najdrobniejszych – jest to trwała dyspozycja umysłu, serca i woli w wypełnianiu podjętych zobowiązań. Ślub przemiany obyczajów to ciągłe „nawracanie się”, zwracanie ku Bogu i dążenie do doskonałości – jest to dostosowanie swoich obyczajów do monastycznego sposobu życia. Profesję dopełnia ślub posłuszeństwa Bogu, który objawia się również w posłuszeństwie decyzjom przełożonych i tym samym w posłuszeństwie Kościołowi i nauczaniu papieża. W profesji monastycznej zawiera się również zachowanie rad ewangelicznych: czystości i ubóstwa.

Bratu Szczepanowi życzymy obfitości łask Bożych w przeżywaniu monastycznej konsekracji i prosimy Was o modlitwę za naszą cysterską wspólnotę w Jędrzejowie.

foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie