Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W czwartek o godz. 18.00 w naszym kościele klasztornym odbędzie się koncert w hołdzie bł. Wincentemu Kadłubkowi w tamach tegorocznej edycji Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej. Serdecznie zapraszamy.

Przed jędrzejowską publicznością wystąpi LES TRAVERSEES BAROQUES oraz Chór Angelus Cantat z repertuarem pod nazwą: Ortus de Polonia - koncert ku czci błogosławionego Wincentego Kadłubka.

Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej im. Wincentego z Kielc – Mid Europe Early Music Festival to coroczne wydarzenie tworzące platformę spotkania muzyków z wielu krajów, przestrzeń ukazująca szczególny dorobek muzyki dawnej w Polsce na tle szerokiego europejskiego kontekstu. Festiwal łączący mistrzów i młode talenty pozwalając na twórczą wymianę doświadczeń w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej. W 2023 sercem programu będzie muzyka polskiego renesansu ukazana w jej europejskim kontekście.

Idea Festiwalu zrodziła się z przekonania, iż takie dziedzictwo zasługuje na najwyższej klasy wydarzenie łączące piękno architektury z godną jej muzyką dawną w najznakomitszych wykonaniach. Ponieważ skarby historii znajdują się często w małych ośrodkach, tam właśnie pragniemy docierać z koncertami. Niektóre z nich powtarzamy także dla publiczności ośrodków pozbawionych zabytkowych wnętrz, lecz zainteresowanych muzyką dawną. Każdego roku nawiązujemy współpracę z kolejnymi miastami i gminami. Obok Tarczka, Wąchocka, Starachowic i Skarżyska, Ciekot (Żeromszczyzna), Szydłowa i Kielc w 2023 zorganizujemy koncerty na Św. Krzyżu, w Jędrzejowie, w pokamedulskich Rytwianach, w Zagości i w Sandomierzu.

Festiwal służy integracji lokalnego środowiska kulturotwórczego poprzez stałą współpracę z Zespołem Szkół Muzycznych, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską, Muzeum Narodowym, Diecezją, władzami lokalnymi, przedstawicielami środowisk prawniczych, medycznych, biznesowych.

Równolegle z Festiwalem odbywa się Akademia Muzyki Dawnej, której studenci i uczniowie mają nie tylko możliwość wysłuchania koncertów festiwalowych, ale także aktywnego uczestniczenia w niektórych z nich i zaprezentowania się festiwalowej publiczności w ramach promocji młodych talentów.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie