Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W jubileuszowym roku wincentiańskim do naszego opactwa przybywają wierni, turyści i pielgrzymi z różnych stron geograficznych, ale także zrzeszeni w wielorakich grupach, stowarzyszeniach czy związkach. W środę 23 sierpnia nasz klasztor stał się miejscem spotkania i modlitwy dla niewidomych i niedowidzących z terenu diecezji kieleckiej.

Ponad stu członków tego związku miało szansę wysłuchać historii opactwa w Jędrzejowie, poznać sylwetkę bł. Wincentego Kadłubka, osobiście pomodlić się przy jego grobie a także zwiedzić cały zespół klasztorny. Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była msza św. sprawowana przez księdza biskupa Jana Piotrowskiego, pasterza diecezji kieleckiej. Przy ołtarzu towarzyszyli mu o. opat Rafał, gospodarz miejsca, ks. sekretarz Mariusz Rak, ksiądz prałat Jan Iłczyk oraz ks. Kamil Banasik, diecezjalny duszpasterz osób niewidomych i słabo widzących.

Po mszy św. pielgrzymi mieli szansę wysłuchać krótkiego koncertu organowego w wykonaniu pana Grzegorza Pruskiego. Ostatnim elementem spotkania był posiłek w klasztornym refektarzu.

Ufamy, że bł. Wincenty wsłuchał się w modlitwy zanoszone ku Bogu za jego wstawiennictwem. Niech świętokrzyskim niewidomym i niedowidzącym wyprasza obfitość Bożych darów.

foto: br. now. Szymon

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie