Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Ponad pół tysiąca wiernych z dziewiętnastu parafii, wraz z 22 duszpasterzami wzięło udział w drugim czuwaniu z bł. Wincentym Kadłubkiem, które odbyło się 12 maja w naszym sanktuarium.

Czuwania te są szczególną inicjatywą roku jubileuszowego 800-lecia śmierci bł. Wincentego Kadłubka. W piątkowy wieczór gościliśmy wiernych z dekanatów małogoskiego, sędziszowskiego, chmielnickiego i jędrzejowskiego. Zebranych przywitał ojciec opat Rafał Ścibiorowski i zaprosił do wspólnego dziękczynienia za życie bł. Wincentego Kadłubka, współpatrona naszej kieleckiej diecezji. Następnie odśpiewano Godzinki ku czci bł. Wincentego, które powstały blisko 200 lat temu. Później o. Bruno Paterewicz przybliżył zebranym dzieje życia i kultu Mistrza Wincentego. Szczególnym momentem budowania wspólnoty, wzajemnego poznania się oraz okazją do zwiedzenia opactwa był czas przerwy. Wówczas tutejsi cystersi podjęli gości poczęstunkiem w klasztornym refektarzu. Po przerwie nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i długa modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionego biskupa i cystersa, towarzyszyło jej odczytywanie napisanych uprzednio próśb i podziękowań, była też możliwość indywidualnego uczczenia relikwii. Tę modlitwę prowadził o. Jakub Zawadzki, proboszcz i kustosz tutejszego sanktuarium. Kulminacyjnym wydarzeniem czuwania była msza św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. opat Rafał.

Tego wieczoru do jędrzejowskiego archicenobium przybyli:
- ks. Łukasz Zygmunt – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Kieleckiej

A także wierni z następujących parafii:

- Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku z ks. Waldemarem Krochmalem
- św. Małgorzaty w Pierzchnicy z ks. Marianem Gawinkiem
- Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach z o. Grzegorzem Irzykiem OCD
- Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu z ks. Henrykiem Makułą i ks. Tomaszem Chowańcem
- św. App. Piotra i Pawła w Rembieszycach z ks. Zbigniewem Bieniem
- MB Różańcowej z panem Krzysztofem
- św. Mikołaja w Oksie z ks. Tadeuszem Marczewskim
- MB Częstochowskiej w Żarczycach Dużych z ks. Robertem Skorupą
- św. Brata Alberta w Sędziszowie z ks. Janem Kopciem, ks. Łukaszem Parzniewskim i Arielem Szymiczkiem
- św. App. Piotra i Pawła w Sędziszowie z ks. Marcelem Musiałem
- św. Prokopa Męczennika z ks. Dominikiem Kostonem
- św. Marcina w Tarnawie z ks. Stanisławem Brzozą
- Podwyższenia Krzyża Świętego w Trzcińcu z ks. Zenonem Więckowskim

Nie zabrakło również czcicieli Błogosławionego Ziemi Jędrzejowskiej z parafii:

-  Trójcy Świętej w Jędrzejowie z Ks. Leszkiem Sztanderą, ks. Adamem Paciuchem, Ks. Przemysławem Pabjanem
- MB Łaskawej w Jędrzejowie z ks. Marcinem Zdonem
- Bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie z mnichami cysterskimi
- św. Mikołaja w Imielnie z ks. Mariuszem Kozą
- św. Marcina i św. Jakuba w Ciernie z ks. Markiem Bębenkiem
- Wniebowzięcia NMP w Mokrsku z ks. Kazimierzem Jajeśniakiem

Niezmiernie nam zależy, aby trwający rok jubileuszowy, przyczynił się do odnowienia wiary, nadziei i miłości, przypomniał, że święci i błogosławieni są dla wszystkich wzorami życia ewangelicznego, że prowadzą nas do Chrystusa i że są źródłem inspiracji w codzienności.

Przypominamy, że wszyscy uczestniczący w wydarzeniach roku jubileuszowego, dzięki specjalnym przywilejom udzielonym przez Stolicę Apostolską, mogą zyskać odpust zupełny ofiarowany za siebie samego lub zmarłych.

Kolejne czuwanie w piątek 9 czerwca, w sposób szczególny zachęcamy do udziału wiernych z dekanatów: Kielce-Zachód, Proszowice, Skała.

Foto: br. now. Szymon

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie