Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dzisiaj jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. W skład jędrzejowskiego kompleksu klasztornego wchodzą kościół, klasztor, dzwonnica, zabytkowy ogród, mur i brama od północy oraz ponad 70 różnorodnych zabytków wpisanych do rejestru obiektów zabytkowych województwa świętokrzyskiego. W niniejszym wpisie podsumowujmy działania renowacyjne podjęte w 2022 roku.

Dzień taki, jak dziś, to dobra okazja, aby podziękować wszystkim, którzy wraz z nami – cystersami z Jędrzejowa – dbają o zachowanie wyjątkowej atmosfery tego miejsca. To także dobry dzień na podsumowania i spięcie klamrą pewnego okresu.

Chcielibyśmy dziś, na progu nowego sezonu remontowego, podsumować ubiegły rok. Wiele się w minionym roku wydarzyło. Jest naszym pragnieniem, aby w tym artykule przypomnieć Wam o najważniejszych wydarzeniach. Wskazać nasze cele, pokazać efekty podjętych przy nich prac oraz pokazać wszystkich, którzy nas wsparli.  

W roku 2022 na terenie kompleksu klasztornego, dzięki działaniu o. opata Rafała Ścibiorowskiego, oraz braci w klasztorze, zostały wykonane poniższe zadania (wskazujemy także kwotę i źródło wsparcia, za każdym razem kiedy piszemy o środkach własnych klasztoru, możecie mieć pewność, że dokonaliśmy pewnej inwestycji, także z Waszych ofiar).

  • Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii w nawie głównej kościoła klasztornego – koszt: 490 000 zł., dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Końcowy etap remontu dzwonnicy (trwającego od 5 lat) – koszt: 79 847,10, w tym dotacja z MKiDN (75 000), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (20 000) i środki własne klasztoru (847,10)
  • Remont i konserwacja ściany południowej kościoła klasztornego – koszt: 200 000, w tym dotacja z Urzędu Miasta Jędrzejów (150 000 zł), Starostwa Powiatowego (20 000 zł) oraz środki własne klasztoru (30 000 zł).
  • Budowa chodnika przy północnej elewacji kościoła – koszt: 20 800, środki własne klasztoru
  • Wykonanie dębowych sedilli i ambony do kaplicy bł. Wincentego Kadłubka – koszt: 45 000, dar rodzin Zdzisława Rudnika i Arnolda i Doroty Chrzanowskich
  • Budowa neogotyckiej fontanny w wirydarzu klasztornym – koszt 31 500, w tym: 13 500 Lokalna Grupa Działania „Gryf - Ziemia Jędrzejowska", 20 000 środki własne klasztoru
  • Budowa nowych schodów do figury bł. Wincentego na tzw. kopcu przeniesienia – koszt: 13 000, w tym: 5 000 Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, 8 000 środki własne klasztoru
  • Renowacja ramy obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – koszt: 6 000, anonimowy darczyńca
  • Prace remontowe i budowlane przy 100 letnim ołtarzu „Chrystusa Króla” – koszt: 21 000, środki własne klasztoru
  • Prace inwestycyjne wewnątrz klasztoru (wyposażenie kuchni w specjalistyczne piece, remont łazienek i pralni wraz z wyposażeniem, remont rozmównic wraz z zakupem mebli, brama w ogrodzie) – koszt: 35 000 środki własne klasztoru.

Łącznie na działania inwestycyjne w 2022 roku przeznaczyliśmy: 942 147,1 zł.

Przy tej okazji z całego serca dziękujemy panu premierowi Piotrowi Glińskiemu, posłom i senatorom ziemi świętokrzyskiej, zarządcom województwa świętokrzyskiego, urzędowi marszałkowskiemu, zarządcom powiatu jędrzejowskiego, gminie Jędrzejów, nadleśnictwu Jędrzejów, Lokalnej Grupie Działania „Gryf-Ziemia Jędrzejowska”, a także imiennie p. Z. Rudnikowi z rodziną, p. M. Hadyniakowi z rodziną, panu Z. Hosaniakowi z rodziną, panu A. Chrzanowskiemu z rodziną, p. J. Matejce z rodziną, p. L. Gałczewskiemu z rodziną, p. P. Frąckiewiczowi, p. Stanisławowi Kotowi z rodziną oraz niezastąpionemu zespołowi konserwatorów dzieł sztuki na czele z p. Marcinem Cibą.

Wspólnie udaje nam się przywracać blask perle Ziemi Świętokrzyskiej – wspaniałemu kompleksowi klasztornemu w Jędrzejowie. Za wszelką życzliwość, zarówno tą płynącą od parafian, od jędrzejowian i naszych gości, a także tą, która płynie ze źródeł rządowych i samorządowych z serca dziękujemy. Za naszych dobroczyńców i ofiarodawców modlimy się każdego dnia podczas południowej modlitwy brewiarzowej, w sposób szczególny pamiętamy o nich w każdy wtorek, podczas nabożeństwa i mszy świętej przy grobie bł. Wincentego Kadłubka. Bóg zapłać! 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie