Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

8 marca 2023 roku obchodzimy jubileusz 800-lecia śmierci Mistrza Wincentego Kadłubka. Z tej okazji o godz. 17.00 w krużgankach klasztornych odbędzie się promocja książki pt. „Themis et Clio: edycja krytyczna dzieł historycznoprawnych” oraz spotkanie z jej autorem - Arturem Lisem.

Tytuł nawiązuje do bogini sprawiedliwości i muzy historii antycznego świata – starożytności którą tak ukochał kronikarz Wincenty. Spotkanie poprzedzi uroczystą jubileuszową Mszę Świętą, która rozpocznie się o godzinie 18:00.

Dwutomowa publikacja składa się z 8 rozdziałów będących edycją krytyczną tekstów z przełomu XIX i XX wieku wybitnych historyków prawa (Oswald Balzer, Roman Grodecki, Romuald Hube, Stanisław Krzyżanowski, Stanisław Kutrzeba, Stosław Łaguna). Do wybranych rozdziałów dodano „Addenda” autorstwa Artura Lisa, pełniące role pewnego dodatku poszerzającego spektrum poruszanej problematyki. Autor, Artur Lis  jest doktorem historii i doktorem prawa, adiunktem w Katedrze Historii Ustroju i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wśród oddanych do rąk czytelnika materiałów znajdziemy życiorys bł. Wincentego Kadłubka oraz szeroką rozprawę dotyczącą elekcji Wincentego na funkcję biskupa krakowskiego. Na uwagę zasługuje także tekst dr Lisa pt. „Relacje władzy duchowej i świeckiej w kronice Wincentego Kadłubka”. Drugi tom książki „Themis et Clio” zawiera bogatą ikonografię bł. Wincentego ze zbiorów autora.

Książki są już dostępne w otwartym dostępie na stronie ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe: https://www.archaegraph.pl/2023

 

 

indeks

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie