Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dnia 5 maja br.  ksiądz biskup ordynariusz diecezji kieleckiej udzielił sakramentu biermowania naszej młodzieży.

Dzisiejszego wieczoru nasz kościół klasztorny stał się Wieczernikiem. Młodzież, ich świadkowie, rodzice, dziadkowie, krewni i przyjaciele, trwali na modlitwie razem z Maryją, ze świętymi Apostołami, oczekując zstąpienia Ducha Świętego. Stało się to możliwe przez sakramentalną posługę następcy apostołów, naszego biskupa ordynariusza - Jana Piotrowskiego. Siedemdziesięciu pięciu młodych ludzi otrzymało dar Ducha Świętego, który odnowił w nich łaskę chrztu świętego i uzdolnił do "mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad". Prosimy  Was o modlitwę za tych młodych!

Foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie