Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W niedzielę, 27 marca br. w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczynamy święte rekolekcje wielkopostne. Będą one przebiegały pod hasłem „Droga pokory”, zaś naszym duchowym przewodnikiem będzie ks. Tomasz Kubicki, wikariusz parafii Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie. Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z programem rekolekcji i czynnego uczestnictwa.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022

DROGA POKORY
„Bóg przemawia do mnie, przeze mnie”
Ewagriusz z Pontu

Nauki głosi:  ks. Tomasz Kubicki
wikariusz parafii MB Łaskawej w Jędrzejowie 

Niedziela, 27 marca
godz. 7.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 8.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 10.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 12.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 15.30 Kaplica Chorzewa. Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 16.30 Kaplica Prząsław. Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
godz. 18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

Poniedziałek, 28 marca

godz. 6:30 Msza św. konwentualna
godz. 8.15 Msza św. z kazaniem dla dzieci.
godz. 10.00 Msza św. z kazaniem dla młodzieży.
godz. 12.00 Msza św. z kazaniem - Koła Różańcowe.
godz. 15.30 Kaplica Chorzewa. Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 16.30 Kaplica Prząsław. Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

Wtorek, 29 marca - DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
Spowiadamy od godz. 8.15 do 13.00 i od godz. 17.15 do 18.45

godz. 6:30 Msza św. konwentualna
godz. 8.15 Msza św. z kazaniem dla dzieci.
godz. 10.00 Msza św. dla młodzieży.
godz. 12.00 Msza św. z kazaniem dla chorych i starszych.
W trakcie mszy św. będzie udzielony sakrament Namaszczenia Chorych.
godz.15.00 Kaplica Chorzewa. Spowiedź święta.
godz. 15.30 Kaplica Chorzewa. Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz.16.00 Kaplica Prząsław. Spowiedź święta.
godz. 16.30 Kaplica Prząsław. Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
godz. 18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

Środa, 30 marca

godz. 6:30 Msza św. konwentualna
godz. 8.15 Msza św. z kazaniem dla dzieci. Błogosławieństwo rekolekcyjne.
godz. 10.00 Msza św. z kazaniem dla młodzieży. Błogosławieństwo rekolekcyjne.
godz. 12.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Błogosławieństwo rekolekcyjne.
godz.15.30 Kaplica Chorzewa. Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Błogosławieństwo rekolekcyjne.
godz. 16.30 Kaplica Prząsław. Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Błogosławieństwo rekolekcyjne.
godz. 18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Błogosławieństwo rekolekcyjne. 

Do udziału w rekolekcjach i wspólnej modlitwy zapraszają
cystersi z Jędrzejowa

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie