Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W bezpośredniej bliskości dnia zadusznego, odbył się odbiór tegorocznych pracy renowacyjnych na cmentarzu wojennym w Jędrzejowie.

Trwające od kilku lat starania o uporządkowanie i odnowienie wojennego cmentarza powoli dobiegają końca. Dzięki zaangażowaniu Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, gminy Jędrzejów, oraz we współpracy z naszym opactwem, zlokalizowana na terenie cmentarza klasztornego, kwatera wojenna została poddana szerokim działaniom konserwatorsko-budowlanym. W tym roku odrestaurowano wszystkie krzyże, wytoczono nowe alejki oraz uporządkowano zieleń. Było to możliwe dzięki pozyskanemu przez gminę Jędrzejów dofinansowaniu z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia: Piotr Waleron

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini