Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Kolejny etap renowacji fresków w kościele klasztornym dobiegł końca. W tym roku rozpoczęliśmy odnawianie malowideł w nawie głównej. Efekt zachwyca.

Barokowe malowidła A. Radwańskiego są niezwykle istotnym elementem dekoracyjnym jędrzejowskiej świątyni. Ale ich funkcja nie zamyka się w wymiarze estetycznym. Andrzej Radwański pod czujnym okiem opata Wojciecha Ziemnickiego, na sklepieniach i ścianach świątyni zawarł konkretny program teologiczny, który poprzez artystyczną opowieść o historii zakonu, jego najwybitniejszych przedstawicielach i w oparciu o miejscowe tradycje, zmierza ku sprecyzowanemu celowi. Tym punktem dojścia jest prawda o życiu wiecznym i o ostatecznym przeznaczeniu każdego człowieka, czyli odnalezienia po ziemskiej wędrówce, prawdziwej ojczyzny w królestwie niebieskim.

Po zakończonej w 2020 roku renowacji kaplicy bł. Wincentego Kadłubka, wszystkie siły skierowaliśmy w kierunku renowacji nawy głównej. Dzięki owocnej współpracy z doświadczonym zespołem konserwatorskim pod kierownictwem Marcina Ciby, odrestaurowano trzy duże przedstawienia w przęśle przylegającym do prospektu organowego.

Renowacja nie byłaby możliwa, gdyby nie finansowe wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Klasztor pozyskał na ten cel 300 000 zł. Pozostałe koszty pozostały w gestii naszego klasztoru. Żadne działanie nie byłoby możliwe, gdyby nie fakt dobrej współpracy między klasztorem a instytucjami publicznymi oraz między klasztorem a jędrzejowskimi mieszczanami, naszymi parafianami i gośćmi modlącymi się w naszym sanktuarium. Dziękujemy.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini