Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dnia 12 września w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie do chwały ołtarzy został wyniesiony kard. Stefan Wyszyński. W klasztornym archiwum odnaleźliśmy kilka fotografii dokumentujących wizyty nowego Błogosławionego w naszym opactwie.

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie przybywał do Jędrzejowa, do grobu bł. Wincentego Kadłubka i do tutejszej wspólnoty zakonnej. Pośród nas sprawował Najświętszą Ofiarę oraz głosił słowo Boże.

W 1964 roku, w 200 rocznicę beatyfikacji mówił m.in.

"Zdawałoby się, że człowiek, który żył tak dawno, nie ma nic do powiedzenia współczesnemu Polakowi. Nieraz z wyniosłością odnosimy się do przeszłości. Wydaje nam się, że tamte czasy, to „uwsteczniony ciemnogród”, jak nieraz czyta się w prasie. Jest to jakaś wielka pycha i zarozumiałość ludzi współczesnych wobec przeszłości narodu, z którego przecież wyrośliśmy. To tak jakby liść, albo owoc na drzewie był zarozumiały i pyszny z powodu tego, że rośnie dzisiaj. Zapomina o tym, że potrzebował pracy wielu lat całego drzewa, z którego i dziś jeszcze czerpie soki, aby mógł wznieść się na wyżyny.

Podobnie jest z narodem i z naszym pokoleniem, w którego żyłach płynie krew ojców i matek, dziadów i pradziadów, a w którego duchowej formacji mieści się cała przeszłość historyczna i przeżycia tysiącletniej pracy Kościoła Chrystusowego”.

Dziękujemy Bogu za kolejnego wyniesionego do chwały ołtarzy wielkiego Pielgrzyma, który u grobu naszego patrona szukał sił i otrzymywał łaski dla kroczenia własną drogą świętości.

Foto: archiwum opactwa

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini