Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z radością informujemy, że w minionym czasie zakończyliśmy konieczne badania archeologiczne przy starej studni umiejscowionej w wirydarzu klasztornym.

Eksploracja studni była prowadzona już wcześniej. W 1993 roku podczas badań prowadzonych przez W. Glińskiego i Cz. Hadamika wyeksplorowano studnię do głębokości 2,7 m i z tego poziomy zaczynaliśmy eksplorację w tym roku. Tegogorcznymi pracami kierował archeolog Jakub Drgas.

Studnia do poziomu 3,7m była wypełniona próchnicą ze znaczna ilością ceramiki, poniżej wystąpił gruz kamienny pochodzący z górnej partii kamiennej cembrowiny studni.

Na głębokości ok. 4 m na ciosie cembrowiny wyryto datę A.D. 1696, która z pewnością określa rok, w którym średniowieczna studnia została pogłębiona. Z tego okresu pochodzi też drewniana, dębowa konstrukcja zarejestrowana na głębokości 4,8 m, co potwierdzają badania C14 próbki drewna. Wnętrze konstrukcji drewnianej również wypełnione jest gruzem kamiennym. Maksymalnie 50 cm niżej jest już woda.

Badania przyniosły bogaty materiał archeologiczny, który obecnie jest opracowywany.

Na jesieni w miejscu dotychczasowej studni stanie neogotycka fontanna.

Pod poniższym likiem można zobaczyć model 3D drewnianej konstrukcji wewnątrz naszej studni.

https://skfb.ly/ooxr8

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie