Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W piątek, 13 sierpnia, w cysterskim opactwie w Szczyrzycu, odbyła się kapituła Polskiej Kongregacji Zakonu. Uczestniczyli w niej przełożeni oraz delegaci poszczególnych opactw. Głównym celem kapituły było wybranie nowego opata prezesa naszej monastycznej kongregacji.

Spotkanie rozpoczęła msza św. wotywna o Duchu Świętym. Przewodniczył jej o. Mauro G. Lepori, opat generalny naszego zakonu.

Podczas homilii o. Mauro mówił m.in. «powinniśmy się jednak zastanowić, również kiedy patrzymy na naszą wspólnotę, naszą Kongregację, nasz Zakon, albo też kiedy patrzymy na życie dzisiejszego Kościoła, ze wszystkimi wyzwaniami, jakim musi stawiać czoła, ze wszystkimi słabościami i nędzą, powinniśmy zapytać samych siebie: czy jesteśmy świadomi i  zgadzamy się, że sam Bóg jest podmiotem naszej historii? Czy jesteśmy świadomi, że to Bóg sprawia wszystko, że wzywa, że działa, że walczy i zwycięża? Jeśli brak nam tej świadomości, zawsze będziemy myśleli, że wszystko zależy od nas albo od innych i zawsze będziemy przepełnieni pretensjami, osądami, krytyką, pychą albo też rozczarowaniem, bo wówczas będzie się nam wydawać, że cały horyzont historii świętej, w której uczestniczymy jest skupiony na nas samych. Wówczas nasza historia nie będzie już „święta”, bo będzie historią bez Boga, historią pogańską, której podmiotem jesteśmy tylko my sami lub nasze bożki».

I mówił dalej: «dziś ważnym jest odkryć na nowo wartość i znaczenie dziewictwa, bo Kościół przeżywa czas ubóstwa, słabości, małości i, jeśli braknie nam wiary, że bez Boga nic nie możemy uczynić, ryzykujemy, że będziemy tylko opłakiwać to, czego sami nie zdołaliśmy zdziałać, zamiast przeżyć ten czas ubóstwa niczym dzieci, które drżą w oczekiwaniu na to, co zrobią starsi od nich, otwarte na wielkie niespodzianki, jakich nie będzie nam szczędził dobry Ojciec – dla nas, wśród nas i poprzez nas – aby objawić światu królestwo swojej miłości».

Bezpośrednio po mszy św. uczestnicy kapituły, w strojach chórowych, udali się do szczyrzyckiego kapitularza, aby tam wypełnić to, co zapowiedziano. Wspólnotę jędrzejowską, obok opata Rafała, reprezentowali ojcowie Christian i Bruno. Po słowie wprowadzenia o. opata Eugeniusza z Wąchocka, oraz słowie wstępnym opata generalnego, i po powołaniu skrutatorów i przypomnieniu warunków elekcji rozpoczęto wybór opata prezesa. W wyniku wyborów, kapituła kongregacji postanowiła powierzyć ten urząd o. Eugeniuszowi Augustynowi, opatowi klasztoru cystersów w Wąchocku.

Opat prezes kongregacji monastycznej posiada wszystkie prawa i obowiązki najwyższego przełożonego kongregacji (w jej skład wchodzą opactwa w Krakowie, Szczyrzycu, Jędrzejowie i Wąchocku, oraz klasztory od nich zależne). Do jego zadań należy dbanie o to, aby życie w klasztorach było zabezpieczone i rozwijało się zgodnie przepisami regulującymi życie zakonne oraz zapisanym w Konstytucjach kongregacji. Z jego urzędem związanych jest kilka obowiązków i przywilejów, które mają na celu utrzymanie zakonnej dyscypliny w poszczególnych klasztorach oraz zapewnienie ich rozwoju zgodnie z charyzmatem rozeznanym jako właściwy dla naszej kongregacji.

Nowemu opatowi prezesowi będzie pomagała Rada Opata Prezesa, której skład został wyłoniony w wyniku dalszych działań kapituły kongregacji. W skład rady weszli asystenci: o. opat Szymon Warciak (I asystent, Szczyrzyc), o. opat Rafał Ścibiorowski (II asystent, Jędrzejów), o. przeor administrator Wincenty Zakrzewski (III asystent, Kraków – Mogiła), o. przeor Antoni Sumera (IV asystent, Szczyrzyc), o. Kajetan Kaczorowski (V asystent, Wąchock), zastępcami w wyniku nieobecności bądź śmierci zostali ustanowieni o. ekonom Sylwester Skiba (Szczyrzyc), oraz o. przeor Bruno Paterewicz (Jędrzejów). Ponad to kapituła zdecydowała o ustanowieniu o. Kajetana Kaczorowskiego (Wąchock) I sekretarzem kapituły, zaś o. przeora Antoniego Sumerę II sekretarzem kapituły.

Na zakończenie obrad cała kapituła udała się do kościoła klasztornego, aby Opatrzności Bożej powierzyć nowy zarząd kongregacji oraz otrzymać błogosławieństwo ojca opata prezesa, Eugeniusza.

OpatPrezes

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini