Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Szykujemy miejsce pod neogotycką fontannę! Zanim ona powstanie musimy przeprowadzić szereg badań archeologicznych, możesz nam w tym pomóc!

Od kilku dni trwają badania archeologiczne w studni na wirydarzu klasztoru. Niestety w studni nie ma ani bursztynowej komnaty, ani złotego pociągu! Jednakże, dzięki badaniom dotarliśmy do poziomu 5 metrów poniżej obecnego poziomu gruntów. Znaleźliśmy drewnianą cembrowinę z połowy XVII wieku, a ponadto wiele kamiennych reliktów, prawdopodobnie pochodzących z nieistniejącego już kapitularza, a także liczne elementy ceramiki.

Obecnie, zebrane materiały są poddawane naukowym badaniom i doświadczeniom mającym określić ich wiek i zastosowanie. Jakiś czas temu zwróciliśmy się do Was z prośbą o wsparcia działań archeologicznych. dotychczas zebraliśmy ok 60 % potrzebnej kwoty.

W miejscu studni na jesieni stanie neogotycka fontanna, aby stało się to możliwe, musimy z własnych środków przeprowadzić badania archeologiczne. Jest to działanie bardzo ważne dla nas, pozwala w naukowy sposób, choćby w niewielkim stopniu, przybliżyć się do dziedzictwa pokoleń. Pokornie prosimy Was o wsparcie w działaniu, które jest nieodzowne, jednocześnie niepopularne, bo niemożliwe do ekspozycji, ale ważne dla zrozumienia historii tego miejsca, historii kolejnych pokoleń mnichów i mieszkańców naszego grodu, oraz działalności klasztoru w późnym średniowieczu.

Cieszymy się, że w obecnej eksploracji korzystamy z doświadczenia wspaniałych archeologów Jakuba Drgasa, od kilku lat związanego z naszym klasztorem, oraz współpracy z m.in. z p. dr Beatą Kwiatkowską-Kopką szefową działu Lapidariów i Rezerwatów Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzieje się wiele w naszym klasztorze! Na bardzo wielu polach! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania prosimy o dobrowolne wpłaty na konto: 49 84930004 0210 0070 9600 0003, Bank Spółdzielczy w Kielcach, oddział Jędrzejów, z dopiskiem: na cele kultu religijnego/archeologia.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini