Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dnia 12 czerwca w cysterskim opactwie w Szczyrzycu wybrano nowego opata. Został nim o. Szymon Warciak, który pełnił dotychczas funkcję przeora klasztoru. Tego dnia odbyło się także spotkanie przełożonych klasztorów wchodzących w skład polskiej kongregacji zakonu z opatem generalnym.

Kapitule przewodniczył opat generalny Mauro-Giuseppe Lepori, który przyjechał z Rzymu do Szczyrzyca, by przeprowadzić w opactwie wizytację kanoniczną.

Ojciec Szymon Warciak urodził się 1 listopada 1986 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Henrykowie na Dolnym Śląsku. W 2005 roku wstąpił do Opactwa Cystersów w Szczyrzycu, gdzie odbył nowicjat. W 2012 roku ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Wiktora Skworca 14 kwietnia 2012 roku. W opactwie szczyrzyckim pełnił funkcję wikariusza parafii, od roku 2013 objął urząd przeora klasztoru, a w roku 2014 przełożony powierzył mu także funkcję kierownika gospodarstwa klasztornego.

W dniu wyborów opata szczyrzyckiego odbyło się spotkanie wyższych przełożonych zakonu cysterskiego w Polsce z opatem generalnym. Podjęto decyzje dotyczące zaplanowanej na sierpień kapituły kongregacji oraz innych bieżących spraw. W tym spotkaniu uczestniczył o. Rafał Ścibiorowski, opat jędrzejowski.

Warto zauważyć, że opactwo cysterskie w Szczyrzycu powstało w 1234 roku z inicjatywy cystersów jędrzejowskich. Cystersi są w tym miejscu kustoszami sanktuarium Matki Boiżej Szczyrzyckiej.  Od lat realizują benedyktyńską zasadę „Ora et labora”. Po wojnie wspólnota ze Szczyrzyca przyczyniła się znacznie do wskrzeszenia życia cysterskiego w Jędrzejowie, oraz do powrotu mnichów do swej macierzy na ziemiach Polskich.

Cystersi ze Szczyrzyca w diecezji tarnowskiej opiekują się parafiami w Szczyrzycu i Jodłowniku. Mają także pieczę nad klasztorami w Gdańsku-Oliwie, w Henrykowie i w Chicago (USA).

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini