Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W niedzielę, 13 marca miał miejsce odpust ku czci Najświętszego Serca Jezusowego w naszej kaplicy w Prząsławiu. W liturgii wzięli udział, oprócz mieszkańców wsi, ochotnicza straż pożarna oraz koło gospodyń wiejskich.

Mszy św. przewodniczył o. opat Rafał Ścibiorowski, wyższy przełożony naszego archiopactwa, towarzyszyli mu o. Jakub Zawadzki, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, ks. Zbigniew Bień, proboszcz parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Rembieszycach, który wygłosił słowo Boże, oraz o. Marek Żychowski, który na co dzień sprawuje opiekę duszpasterską nad tamtejszymi wiernymi, oraz opiekuje się kaplicą w Prząsławiu. W konfesjonale zasiadł o. Grzegorz Brodacki, zaś posługę przy ołtarzu pełnili nasi bracia Szczepan Janaś, oraz Alberyk Szymański.

Parafianie z Prząsławia zadbali o świąteczny wystrój kaplicy. Nie zabrakło pocztów sztandarowych z Zespołu Placówek Oświatowych im. bł. Wincentego Kadłubka, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Prząsławiu. Oprawę muzyczną zapewniła p. Teresa Lato, dyrygentka sanktuaryjnego chóru im. św. Cecylii.

Po mszy św. odbyło się spotkanie lokalnej społeczności. Nie zabrakło uginającego się od wypieków stołu, wspólnych śpiewów i wspaniałej, odpustowej atmosfery.  

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini