Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Wymieniliśmy zniszczone sosnowe drzwi na nowe! Zespół klasztorny od strony Laskowa stale nabiera blasku.

Od ubiegłego roku nosiliśmy się z zamiarem wymiany drzwi wejściowych do kościoła klasztornego od strony północnej. Z radością informujemy, że w środę (09.06.2021) zakończyły się prace związane z wykonaniem i montażem nowych drzwi. Na zamówienie klasztoru, przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, wykonał je rodzimy rzemieślnik, mistrz w swoim fachu - pan Zdzisław Rudnik.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z zalecaniami świętokrzyskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wykonane w dębie drzwi, będą służyły naszemu kościołowi przez kolejne dziesięciolecia. Do obecnych drzwi zostały przeniesione, po wcześniejszej konserwacji, mocowania, zawiasy oraz ozdobne gwoździe.

Z serca dziękujemy Zarządowi oraz Radzie Powiatu Jędrzejowskiego za finansowe wsparcie oraz panu Rudnikowi, za wieloletnią, dobrą współpracę. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas słowem, modlitwą i ofiarą. Niech Bóg wynagrodzi!

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini