Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W uroczystość Bożego Ciała, przeszła ulicami naszej cysterskiej parafii, uroczysta procesja eucharystyczna. Pan ponownie stanął pośrodku nas! Wyszedł na nasze ulice, błogosławił, pocieszał, umacniał.

Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba, pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi, i jak się dzieciom jego powodzi.
Otocz go wkoło rzeszo wybrana, przed twoim Bogiem zginaj kolana.
Pieśń chwały jego śpiewaj z weselem, On twoim Ojcem, On Przyjacielem.

Nie dosyć było to dla człowieka, że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu swego odwiedza ściany, bo nawykł bawić między ziemiany.
Uściełajcie mu kwiatami drogi, którędy Pańskie iść będą nogi.
Okrzyknijcie to na wszystkie strony: w środku nas idzie błogosławiony.

Słowa tej staropolskiej pieśni rozległy się chwile po zakończeniu mszy św., którą sprawował o. opat Rafał Ścibiorowski. Poruszające słowo Boże wygłosił o. Jakub Zawadzki, proboszcz parafii i kustosz naszego sanktuarium.

Dzisiejsza procesja, podobnie jak ogromna ilość innych, sprawowanych tego dnia na całym świecie, mimo ograniczeń nałożonych w związku z epidemią, była niezwykle wymownym świadectwem wiary. Dowodem wiary w to, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po trudnych drogach świata. On sam nam przewodzi w pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach i podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.

Z serca dziękujemy za Waszą obecność! Niech Bóg będzie w nas wszystkich uwielbiony!

Foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini