Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Skoro przyszła wiosna, oznacza to, że dzieła renowacyjne czas zacząć! W minionych dniach, dzięki osobistemu zaangażowaniu opata Rafała oraz naszej wspólnoty, podjęliśmy się renowacji płyty nagrobnej, która jest umiejscowiona przy północnej elewacji klasztoru. Ale ledwie pierwsza z wielu inicjatyw.

Pod tą płytą są umieszczone szczątki wielu cystersów wydobytych z krypt kościelnych oraz odnalezionych podczas całej powojennej historii remontów i renowacji terenu wokół kościoła (w miejscu ołtarza polowego, alei procesyjnej, okolicy dzwonnicy itd.).

Warto wspomnieć, że zgodnie z cysterską tradycją, pochówki mnichów odbywały się zawsze po północnej stronie kościoła. Po pogrzebie ciało zmarłego cystersa było wynoszone specjalnym drzwiami (porta mortuorum) skierowanymi w kierunku północnym i tam składane do ziemnego grobu. Stąd cały teren zlokalizowany pomiędzy barokową bramą od Wilanowa, dzwonnicą a obecnym ołtarzem polowym, jest dawnym miejscem spoczynku jędrzejowskich mnichów.

Płyta, obecnie poddawana renowacji, została w tym miejscu umieszczona wtórnie. Pochodzi ona z roku 1563 i była w swym pierwotnym znaczeniu nagrobkiem opata Wojciecha z Włodawy.

Franciszkanie, którzy byli gospodarzami klasztoru, po śmierci ostatniego cystersa, w roku 1868 wydobyli z krypt kościelnych szczątki cysterskich mnichów, złożyli je na dawnym cmentarzu i przykryli w/w płytą zmieniając na niej napis w środkowej części.

Nie ustajemy w trosce o cysterski klasztor w Jędrzejowie. Trwają prace przy płycie, trwają prace przy nowym chodniku do szaletu zlokalizowanego na klasztornym parkingu, niebawem rozpoczną się działania przy freskach w nawie głównej kościoła, niebawem rozpoczną się prace przy dachu dzwonnicy, niebawem zajmiemy się wymianą chodnika przy kościele od strony północnej. Za kilkanaście dni rozpocznie się remont muru od dzwonnicy, poprzez nadleśnictwo do Suponu. A to jeszcze nie wszystko! Szczegóły niebawem! Prosimy was o udostępnianie i dzielenie się dobrem!

Jeśli chcecie nas wspomóc swoją ofiarą (którą można odliczyć od podatku) to prosimy o dobrowolne wpłaty na konto renowacyjne: 49 8493 0004 0210 0070 9600 0003, Bank Spółdzielczy w Kielcach, oddz. w Jędrzejowie.

Z serca Wam dziękujemy i o każdym i każdej z Was, pamiętamy w modlitwie.

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini