Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia dobiegły końca prace nad rekonstrukcją kapliczki na cmentarzu klasztornym. To przedsięwzięcie było wielkim pragnieniem serca wielu jędrzejowian, dzięki ich determinacji i rządowemu wsparciu – stało się faktem.

Dzięki solidnej kwerendzie naukowej Jędrzejowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, oraz osobistemu zaangażowaniu panów prof. Krzysztofa Ślusarczyka i inż. Stanisława Łabęckiego udało się przygotować i opracować solidny plan rekonstrukcji. Kaplica została wzniesiona na początku XX w. w obrębie cmentarza wojennego, który jest umiejscowiony na terenie cmentarza będącego w własnością klasztoru. Po latach uległa całkowite destrukcji, w taki sposób, że w latach 80-tych XX wieku zastąpiono ją inną budowlą. Przez szereg lat na cmentarzu klasztornym odbywała się kwesta mająca na celu renowację kapliczki. Jednakże rozmiar projektu był tak duży, że trzeba byłoby wielu dziesięcioleci, aby uskutecznić ten zamiar. W 2020 roku, dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Burmistrza Marcina Piszczka, oraz podległych mu urzędników, oraz poparciu parlamentarzystów i samorządowców udało się uzyskać dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która sprawiła, że myśl zrodzona w sercu społeczników, została zmaterializowana w postaci tejże rekonstrukcji.

Prace rozpoczęły się późno, na początku października. Cała dotacja musiała zostać rozliczona w bieżącym roku kalendarzowym, stąd radujemy się, że udało się dotrzymać wszystkich terminów. Całościowa wartość zrealizowanego projektu to 240.000 zł. 180.000 pochodzi ze wsparcia rządowego, 37.000 ze zbiórek na cmentarzu, zaś 23.000 to wkład gminy Jędrzejów.

Nasze opactwo od samego początku stanowiło zaplecze dla tego projektu, najpierw godząc się na kwesty, później podejmując twórczą współpracę z Jędrzejowskim Towarzystwem Naukowo – Kulturalnym, następnie, wspólnie z Urzędem Miasta, zabiegając o rządowe środki oraz towarzysząc na etapie wykonawstwa.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uskutecznienia tego wielkiego dzieła. Pamięć o przodkach jest powinnością obecnych pokoleń i w tej dziedzinie Jędrzejowianie po raz kolejny zdali egzamin z najwyższą notą. Dziękujemy Urzędowi Miasta na czele z panem Burmistrzem, którzy byli motorem wszystkich tych działań. Dzięki ich determinacji kaplica została zrekonstruowana w swej przeszło stuletniej formie i będzie z jednej strony ozdobą cmentarza, z drugiej symbolem pamięci jędrzejowian o tych, którzy odeszli. Dziękujemy Jędrzejowskiemu Towarzystwu Kulturalno-Naukowemu i wszystkim wolontariuszom, którzy przez szereg lat kwestowali na rzecz odbudowy kaplicy.

Przed nami jeszcze praca nad uporządkowaniem cmentarza wojennego, nad nowym oświetleniem całości, oraz nad kilkuletnim, stopniowym zabezpieczaniem drewnianej kaplicy przed warunkami atmosferycznym. Ale pierwszy i najważniejszy krok – rekonstrukcja kaplicy – stał się faktem. I za to niech będzie Bóg uwielbiony!

foto:

fanpage Strona-Jędrzejów

Ewa Adamczyk

Marcin Piszczek

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini