Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W niedzielę, 29 listopada rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Jego pierwszym etapem jest czas adwentu. Informujemy o naszej duszpasterskiej aktywności w tym czasie i serca zachęcamy do włączenia się w proponowane inicjatywy.

Adwent ma dwojaki charakter, z jednej strony jest czasem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, jednocześnie jest on także oczekiwaniem na pamiątkę Jego pierwszego przyjścia – w tajemnicy Wcielenia. Podejmujemy w tym czasie trud oczekiwania, refleksji, zmiany życia i nawrócenia, tak, aby prawda od Bogu przychodzącym do mojej codzienności znalazła wyraz w moim życiu.

W naszym sanktuarium we wszystkie dni powszednie o godz. 6.30 celebrujmy tzw. roraty tzn. mszę św. z formularza o Najświętszej Maryi Pannie, która jest ikoną oczekiwania i w której Bóg, stał się ciałem. Te codzienne msze św. rozpoczynają się w całkowitej ciemności, aby wskazać na Maryję – Jutrzenkę Zbawienia. Towarzyszy im głoszone słowo Boże – w tym roku kaznodzieją jest o. proboszcz Jakub Zawadzki, który ma za zadanie przeprowadzić nas przez ten niezwykły czas w sposób, który spowoduje nasze nawrócenie i zwrócenie się ku przychodzącemu Bogu.

W dniach od 18 do 20 grudnia będziemy przeżywali rekolekcje adwentowe, które w tym roku poprowadzi ks. Bartosz Michta, doktorant homiletyki na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lubinie. Szczegółowy program podamy w najbliższym czasie.

Informujemy, że poza dniem spowiedzi adwentowej, który będziemy przeżywali 19 grudnia, w naszym sanktuarium spowiadamy podczas każdej mszy św. Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi świątecznej wcześniej, przed bezpośrednim czasem świąt.

Wszystkich, którzy w okresie adwentu chcieliby podjąć się dodatkowych zaangażowań, gorąco zachęcamy do złożenia darów żywnościowych do kosza przy ołtarzu Serca Jezusowego lub do złożenia ofiary do skarbony umieszczonej przy tym ołtarzu. Z darów i z Waszych ofiar przygotujemy paczki żywnościowe dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej klasztornej parafii. Paczki te zostaną rozwiezione do rodzin zgodnie z naszym duszpasterskim rozeznaniem, które poczyniliśmy podczas ubiegłorocznej kolędy.

W naszej zakrystii można nabyć świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”, w kwocie min. 5 zł za sztukę oraz opłatki na świąteczny stół. Cześć opłatków jest ze zdjęciem ubiegłorocznej szopki i specjalnym słowem o. proboszcza.

Niech czas Adwentu będzie dla nas Wszystkich, mimo trudu wynikającego z epidemii, niezwykle błogosławiony. Skorzystajmy z okazji do słuchania Słowa Bożego, do nawrócenia i do przeżycia zbliżających się świąt jako ludzie odnowieni w wierze, nadziei i miłości.

O to modlimy się dla Was i sami Was o modlitwę w naszych intencjach prosimy.

Wasi Cystersi

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini