Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dnia 13 listopada w zakonie cysterskim obchodzimy święto wszystkich świętych, którzy służyli Bogu żyjąc pod Regułą św. Benedykta.

Dziś dziękujemy za ich pełne inspiracji życie i prosimy, aby współczesne pokolenie mnichów i mniszek, żyjąc w posłuszeństwie przełożonym i Regule po śmierci dołączyło do ich chwały. O taką modlitwę także Was prosimy!

Z tej okazji umieszczamy zdjęcia ołtarza głównego z pocysterskiego kościoła w Jeleniej Górze – Cieplicach. Obraz ten przedstawia Najświętszą Maryję Pannę – Królową Niebios w otoczeniu świętych i błogosławionych związanych z zakonem cystersów. Wyszedł on spod pędzla „śląskiego Rembranta” – Michała Willmanna i został w 1716 roku podarowany cieplickiemu kościołowi przez opata z Krzeszowa Dominika Geyera. U wielkiego mistrza zamówił go opat Bernard Rossa, malarz skończył swoje dzieło w roku 1687. Na obrazie Michael Willmann przedstawił Marię siedzącą na obłoku i przyglądającą się pojedynczym i grupom świętych i błogosławionych kobiet i mężczyzn obcujących ze sobą. Przedstawiono ponad 60 postaci. Można się doliczyć kilka poziomów świętych i błogosławionych poniżej postaci Matki Bożej. Niżej Niej przedstawieni są m.in.: św. Alberyk (drugi opat cysterskiego opactwa w Citeaux ), Błogosławiona Fastreda z Cambron, św. Józef, Błogosławiona Franka (ksieni cysterska), św. Robert (pierwszy opat i założyciel zakonu cystersów), św. Benedykt (ojciec zachodniego monastyzmu). Wśród przedstawionych niżej świętych i błogosławionych część związana była bezpośrednio z zakonem cystersów, ale część tylko pośrednio. Cystersi mają w swojej rodzinie ponad 90 świętych mnichów. Nie wiadomo, dlaczego Michael Willmann, może przy udziale samego Bernarda Rosy, wybrał właśnie te postaci. Zapewne był w tym jakiś klucz, który dzisiaj trudno nam odczytać. Część z przedstawionych na obrazie osób dla ułatwienia oznaczono, a obraz uzupełniono w osobną legendę.

Boże, nasz Ojcze, Ty obiecałeś porzucającym wszystko z miłości ku Tobie stokrotną zapłatę na tym świecie, a w przyszłości życie wieczne, za wstawiennictwem świętego Benedykta, opata i wszystkich świętych mnichów, którzy żyli według jego reguły, spraw, abyśmy się powstrzymywali od światowych pragnień i zostali napełnieni Twoją miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zdjęcia za portalem jelonka.pl

 

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini