Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z radością informujemy, że w pierwszych dniach listopada zakończyliśmy naszą wielką tegoroczną inwestycję, jaką była budowa nowej kotłowni i zakup pieca. Czas na podumowanie i rozliczenie.

Kochani nasi Parafianie i Przyjaciele naszego opactwa! Obiecaliśmy podsumować nasze działania przy remoncie centralnego ogrzewania, jak tylko będzie to możliwe. Niniejszym to czynimy.

Źródła, z których pochodziły pieniądze były niezwykle różnorodne. W tym trudnym dla wszystkich czasie, wspólnie dokonaliśmy rzeczy wielkiej. Zdążyliśmy przed zimą!

Wpływy pochodziły z następujących działań:

- z wizyty duszpasterskiej 2019/2020 – 83.000

- z kiermaszu książki religijnej – 4.700

- z kiermaszu ciast ( dwie niedziele) – 19.380

- ze sprzedaży trzody z naszego cysterskiego gospodarstwa – 4.000

- ze sprzedaży zboża z naszych pół – 19.050

- z ofiar za posługę naszych ojców na Jasnej Górze - 22.000

- z ofiar za posługę ojców w różnych parafiach i wspólnotach -  15.100

- z ofiar składanych indywidualnie – 21.020

Razem daje to kwotę 188.250 zł. wpływów

We wrześniu rozpoczęto prace przy remoncie kotłowni. Dobudowano zupełnie nowe pomieszczenia, wylano wylewkę, położono płytki, wykonano więźbę dachową i nowy dach, zamontowano: okno, drzwi oraz bramę, wykonano elektrykę, nowy komin oraz zakupiono nowy piec. Przy pracach brało udział ponad 20 pracowników z różnych firm.

Łączne koszty poniesione przy tej inwestycji to: 181.191 zł.

Złożyły się na nie następujące koszty składowe:

- nowy piec -  98.800

- nowy komin zewnętrzny i jego montaż -  37.000

- wylewka, okno, drzwi, brama, płytki i wełna oraz części do zainstalowania pieca – 18.231

- elektryka - 2.900

- blacha na dach -  7.000

- robocizna - 17.260

Aktualnie z zgromadzonej kwoty pozostaje 7.059 zł. Pieniądze te będą stanowiły fundusz na zapłatę dla dwóch firm, z którymi jeszcze nie dokonaliśmy rozliczenia (firma p. Hadyniaka i firma p. Kota). 

Aby można było rozpocząć tegoroczny sezon grzewczy informujemy, że z konta klasztornego zakupiliśmy 10 ton opału za kwotę 9.400 zł.

Kochani Parafianie i Przyjaciele, tak wielka inwestycja, była możliwa dzięki naszym wspólnym wysiłkom. Waszej życzliwości, która przejawiała się w składanych ofiarach, oraz naszej pracy, z której ofiary niemal przez cały rok miały na celu zasilenie tego ważnego funduszu. Jest dla nas ważne, abyście wszyscy mieli świadomość, że wiemy, jakim trudem jest codzienne życie i z sercem podchodzimy do każdej waszej złotówki, wiedząc – także z własnego doświadczenia – jak trudno jest obecnie działać, pracować, zapewnić najbliższym to, co niezbędne i jeszcze się podzielić. Kościół klasztorny i opactwo są dla nas wszystkich ważne. Szanujemy każdą Waszą ofiarę, sami nie pozostajemy bezczynni i czynimy co tylko w naszej mocy, aby dźwigać ciężar odpowiedzialności za to miejsce. Szanujemy Wasz trud, poświęcenie i ofiarność. Z tego, co nam dajecie, staramy się jak najwierniej rozliczyć, samemu dokładając do tego dobra wspólnego owoce naszej pracy.

Nowa kotłownia i wymiana ogrzewania są naszą największą inwestycją podejmowaną wspólnie w tym roku. Na początku roku za blisko 90.000 zł. uruchomiliśmy kaplicę całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, zaś pod koniec roku kalendarzowego uruchomiamy nową kotłownię za niemal 190.000 zł. To w roku wielkiej niepewności i kryzysu niezwykła sprawa. Obok tego dzieją się prace wynikające z umów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w tym roku finalizujemy prace renowacyjne przy kaplicy bł. Wincentego Kadłubka, oraz kończymy prace przy trzecim etapie działań przy dzwonnicy i murze od strony Laskowa, rozpoczęliśmy także prace przy freskach w nawie głównej kościoła klasztornego. Ponad to w mijającym roku dokonaliśmy wielu mniejszych inwestycji, tych które są znane oraz wielu takich, które kryją się w naszej klasztornej klauzurze i są Wam znane tylko z osobistych opowieści.

Z całego serca Wam dziękujemy! Za wsparcie materialne, ale przede wszystkim za modlitwę i ofiary duchowe. Dziękujemy za każde dobre słowo, które – niezależnie od wszystkiego – motywuje nas do dalszej pracy. Jesteście wszyscy obecni w naszych codziennych modlitwach. Jesteście dla nas ważni! Macie w nas przyjaciół. W Bogu i dla Boga.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini