Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W poniedziałek 28 września rozpoczęła się renowacja kapliczki na cmentarzu klasztornym. Dzieła renowacyjne mają na celu odtworzenie kaplicy w kształcie nadanym w latach 1914-1915.

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe kaplicy na cmentarzu klasztornym przy ulicy Konarskiego w Jędrzejowie. Jest to pierwszy etap prac w ramach projektu pod nazwą „Rekonstrukcja przywracającą pierwotny charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915”. Projekt o wartości 240 tysięcy złotych uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 180 000 zł. 37 tysięcy zł. pochodzi ze zbiórek prowadzonych przez wiele lat na terenie cmentarza w dniu 1 listopada. Kapliczka zostanie odtworzona w bryle dokładnie takiej, w jakiej została wybudowana na przełomie lat 1914-1915. Odtworzeniem jej projektu na postawie dawnych zdjęć i rycin zajęło się Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno - Naukowe - jeden z partnerów projektu. Obok nich za renowację odpowiada Urząd Miasta Jędrzejów oraz nasze Archiopactwo Cystersów.

Prace prowadzi wyłoniona w przetargu firma Usługi remontowo-budowlane "BUDO-KRIS" Krzysztof Nartowski z siedzibą w Gościńcu, gmina Chęciny. Zakończenie prac przewidziane jest na 7 grudnia br.

Zdjęcia z platformy Facebook.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini