Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W niedzielę, 19 lipca, w bezpośredniej bliskości dnia 24 lipca, czyli Święta Policji, w naszym sanktuarium sprawowaliśmy mszę św. w intencji wszystkich policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Podczas uroczystości dziękowaliśmy Bogu za miniony rok służby, oraz za wstawiennictwem patrona Jędrzejowa - bł. Wincentego Kadłubka prosiliśmy o dalsze łaski dla funkcjonariuszy i ich rodzin. Modliliśmy się także za zmarłych policjantów i za tych, którzy polegli na służbie. Eucharystii przewodniczył o. Wiesław Kundera - powiatowy kapelan policji, zaś okolicznościowe Słowo Boże wygłosił o. Łukasz Borowiecki. We mszy św. licznie uczestniczyli policjanci z jędrzejowskiej komendy powiatowej, oni też czynnie włączyli się w liturgię. Nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, którzy wspólnie z nami chcieli dzielić radość ze Święta Policji. Na zakończenie, o. przeor Bruno Paterewicz przekazał wszystkim obecnym słowa pozdrowienia od o. opata Rafała i o. kustosza Jakuba oraz złożył najserdeczniejsze życzenia dalszych łask Bożych w ofiarnej posłudze względem naszej jędrzejowskiej społeczności.

Foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini