Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Jest dobrą, starą tradycją, iż w maju i czerwcu odbywa się kapłańskie poświęcenie pól, mające na celu wyproszenie Bożego błogosławieństwa dla tegorocznych zbiorów.

W tym roku ze względu na trwającą epidemię, błogosławieństwo miało inny charakter. Kapłan przybywał do wsi i pośród święcenia pól następowało wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa i błogosławieństwo. Dziękujemy wszystkim sołectwom na terenie parafii klasztornej za organizację tych poświęceń.

Dziękujemy wsi Lasków, której mieszkańcy, przy okazji zeszłorocznej renowacji figury św. Franciszka, złożyli ofiarę na zakup trzech ornatów ku czci bł. Wincentego. Informujemy, że udało się zakupić cztery ornaty z wizerunkiem bł. Wincentego oraz herbem zakonu cystersów, które będą używane podczas uroczystych celebr ku czci Patrona Jędrzejowa w naszym sanktuarium. Na zdjęciach ujęcia z poświęcenia pól w Książe-Skroniowie.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini