Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z żalem informujemy, że 1 czerwca zmarł pochodzący z klasztornej parafii, ks. kan. Ryszard Zabojszcza. Pogrzeb odbędzie się 5 czerwca o godz. 14.00. Polecamy zmarłego Waszej modlitwie.

zabojszcza net

 

Ks. Ryszard Zabojszcza urodził się 17 listopada 1935 r. w Laskowie, na terenie parafii pw. bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Ukończył prywatne Liceum Ogólnokształcące Ojców Cystersów w Szczyrzycu, a po maturze wstąpił do nowicjatu zakonu cystersów. Po pierwszym roku studiów z filozofii w 1954 r. opuścił klasztor i studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1959 został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego Gorzowskiego w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1964 r.

Był wikariuszem w parafii Stella Maris w Świnoujściu (1864-1968), św. Józefa w Dobiegniewie (1968-1971), koszalińskich parafiach Podwyższenia Krzyża Świętego (1971-1974) i św. Józefa (1974). Z Koszalina trafił do Lotynia, gdzie blisko przez 30 lat, do przejścia na emeryturę, pełnił posługę proboszcza.

Ostatnie emeryckie lata ks. Ryszard spędził jako rezydent w parafii pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini