Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Kochani Parafianie i Przyjaciele naszego klasztoru! Przy naszym cysterskim klasztorze dzieją się różnorodne rzeczy! Spieszymy, aby Was o nich poinformować.

Wiosna w pełni! Dłuższe dni, oraz sprzyjająca pogoda sprawiają, że rozpoczęliśmy różnorodne prace przy naszym klasztorze. Mimo trudnego czasu, staramy się własnymi siłami i przy pomocy własnych rąk, kontynuować dzieło renowacji i porządkowania klasztornego terenu.

W minionych tygodniach rozpoczęliśmy budowę nowego chodnika przy odnowionej elewacji klasztoru oraz przy wymienionym w ubiegłym roku ogrodzeniu w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła klasztornego. Przy budowie chodnika pracują wszyscy dostępni bracia pod czujnym okiem o. Edwarda.

Jakiś czas temu usunęliśmy także tuje od strony północnej, odsłaniając w ten sposób zrealizowany 300 lat temu przez opata Wojciecha Ziemnickiego program przebudowy kościoła, zakładający ekspozycję dwóch kaplic i sztucznej fasady widocznej od strony odrestaurowanej bramy z trzema monumentalnymi figurami świętych.

Wraz z pierwszymi mocnymi promieniami słońca, kontynuujemy także, pod okiem ojca Opata, wywożenie gruzu, nagromadzonego latami w różnych miejscach cysterskiego kompleksu klasztornego. Przy tej okazji dziękujemy firmom panów Hosaniaka i Hadyniaka za pomoc w tych działaniach. Prace prowadzimy w stałej konsultacji w wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz osobami, które od lat są zaangażowane w prace konserwatorskie przy naszym mniszym dziedzictwie.

Kochani Przyjaciele naszego klasztoru, czasy są odmienne od tych, których oczekiwaliśmy, ale całym sercem wierzymy Bożej Opatrzności. Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam życzliwość względem klasztoru, a nam samym da potrzebne siły w ustawicznym przywracaniu piękna temu miejscu oraz zachowaniu jego wyjątkowego charakteru dla przyszłych pokoleń!

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini