Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dziś przypada 249 rocznica śmierci opata Wojciecha Ziemnickiego. Jest to postać dla naszego klasztoru i miasta Jędrzejowa szczególna. Był on człowiekiem wielkiej charyzmy i tytanicznej pracy. Jego wizji i konsekwentnemu działaniu archiopactwo w Jędrzejowie zawdzięcza bardzo wiele.

Opatem został 8 marca 1754 roku. Wcześniej, przez 26 lat piastował urząd przeora. To z jego inicjatywy, po tragicznym w skutkach pożarze klasztoru w 1728 roku, rozpoczęło się wielkie, prowadzone z niezwykłym rozmachem dzieło przebudowy kościoła i klasztoru. Wojciechowi Ziemnickiemu zawdzięczamy wszystko to, co stanowi o dzisiejszym pięknie tego miejsca. To on wydłużył prezbiterium kościoła i polecił wybudować wielki ołtarz ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to on zlecił A. Radwańskiemu wykonanie malatury całego kościoła, proponując zrealizowany z kunsztem i impetem program malarski.  To on wzniósł wszystkie będące obecnie w kościele ołtarze boczne, pokrył wnętrze stiukomarmurem, polecił wykonanie niezwykłych organów, stalli i ambony. Dzięki jego inicjatywie do prezbiterium kościoła dobudowano dwie monumentalne wieże, tworząc tzw. sztuczną fasadę, przez to chciał, aby kościół był widoczny dla mieszkańców rozwijającego się po wschodniej stronie Jędrzejowa. Przeor Ziemnicki polecił także dobudowanie dwóch kaplic – bł. Wincentego Kadłubka i Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie Matki Bożej Częstochowskiej. Wybudował także dzwonnicę oraz bramę wjazdową z trzema wielkimi figurami od strony północnej. Ścianę szczytową nawy bocznej od północy kazał przearanżować w taki sposób, aby poprzez program rzeźb, w naturalnym stylu witała wszystkich przybywających do klasztoru. On także gruntownie przebudował klasztor nadając mu obecną formę. W roku, w którym został opatem klasztoru (1754) na jędrzejowskim rynku, dzięki jego staraniom, stanął okazały barokowy ratusz, on także kierował barokową przebudową kościoła Świętej Trójcy.

Opat Jan Wojciech Ziemnicki zmarł 5 maja 1771 roku i został pochowany w krypcie pod kaplicą bł. Wincentego Kadłubka. Zejście do grobu przykrywa brązowa płyta, na której widnieje herb Ziemnickiego Złota Wolność. Taki sam herb, widnieje na kunsztownej kracie (odnowionej w 2019 r.) nad wejściem do kaplicy błogosławionego kronikarza a także na odrestaurowanej również w ubiegłym roku bramie wjazdowej do klasztoru.

Dziś, w kolejną rocznicę śmierci, dziękujemy Bogu za dar tak niezwykłej osoby. I dziś, w zakonnym chórze, podczas codziennych modlitw za zmarłych, modliliśmy się o zbawienie wieczne dla niego. To, co współcześnie jest chlubą klasztoru i kościoła cysterskiego, co stanowi jego charakterystyczne i rozpoznawcze znaki, było owocem działania wieloletniego przeora, a potem opata Jana Wojciecha Ziemnickiego.

Od kilkunastu lat trwają prace nad zachowaniem tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, w minionych dwóch latach uległy one mocnemu zintensyfikowaniu. Jaki są postulaty na przyszłość? Dokończyć dzieła renowacji, ale to potrwa jeszcze lata. A gdyby przyszły rok został, także przez władze samorządowe, ogłoszony rokiem opata Wojciecha Ziemnickiego (250 rocznica śmierci)? A gdyby zorganizowano cykl wydarzeń przypominających jego zasługi? A gdyby odnowiono miejsce jego doczesnego pochówku (byliśmy wewnątrz krypty w 2019 roku)? A gdyby którą z ulic miasta Jędrzejowa nazwano jego imieniem? To tylko postulaty. Zapraszamy do zaangażowania i współpracy naukowców i regionalistów, a także władze samorządowe. Wspólnie mamy szansę uczcić pamięć opata Ziemnickiego i zrobić coś dobrego dla klasztoru i naszego miasta.

Na zdjęciach poniżej tylko niektóre z dzieł opata Ziemnickiego.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini