Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami. Z żarliwością módlmy się do Boga za wstawiennictwem naszego patrona - bł. Wincnetego Kadłubka.

Kochani Parafianie i Przyjaciele naszego klasztoru,

w związku z obecną sytuacją informujemy, że zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski oraz wskazaniami Kurii Diecezjalnej w Kielcach podejmujemy w naszym sanktuarium szereg działań prewencyjnych, mających na celu uchronienie przed koronawirusem.

W pierwszym rzędzie informujemy, że wszystkie msze św. oraz nabożeństwa będą celebrowane bez zmian, jednakże:

  1. Wszyscy wierni, którzy są w podeszłym wieku, dzieci i młodzież, oraz osoby sprawujące nad nimi opiekę, osoby z objawami infekcji oraz wszyscy bojący się zarażenia, mogą skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii Eucharystycznej. Prosimy, aby w tym dniu włączyć się w modlitwę Kościoła poprzez udział transmisjach mszy św. przez telewizję, radio i Internet. Prosimy o gorliwą modlitwę rodzinną oraz osobistą.
  2. Do 29 marca zawiesza się przygotowanie do sakramentu bierzmowania, oraz celebrację tegoż sakramentu, stąd informujemy, że sakrament bierzmowania w naszej wspólnocie zostaje przeniesiony na inny termin, o którym powiadomimy, kiedy obecna trudna sytuacja dobiegnie końca.
  3. Zgodnie z rozporządzeniem księdza biskupa w całej diecezji zostają zawieszone rekolekcje dla dzieci i młodzieży, które w naszej wspólnocie parafialnej miały mieć miejsce w dniach 22-25 marca.
  4. Kuria Diecezjalna w Kielcach zaleca ponadto, aby znak pokoju przekazywać sobie poprzez ukłon, a nie przez podanie dłoni, oraz powstrzymać się od oddawania czci Krzyżowi i relikwiom świętych poprzez ucałowanie bądź dotyk, a zastąpić ten gest pokłonem.
  5. Ksiądz biskup Jan Piotrowski informuje, że Komunię świętą można przyjmować na rękę, zaś Konferencja Episkopatu Polski przypomina o możliwości Komunii duchowej, która dla wierzącego niesie takie same skutki.
  6. Konferencja Episkopatu Polski prosi, aby kropielnice w naszych kościołach, na czas zagrożenia epidemiologicznego pozostały puste, zaś w konfesjonałach pojawiły się folie ochronne.
  7. Ksiądz biskup Jan Piotrowski prosi, aby wszystkim nabożeństwom wielkopostnym nadać charakter przebłagalny, zaś po każdej mszy św. śpiewać suplikacje.

Informujemy także, że kościół klasztorny cystersów w Jędrzejowie pozostaje otwarty dla prywatnej modlitwy wiernych każdego dnia od godziny 6.00 do 19.00.

W kaplicy adoracji trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 7.00 do 18.00.

Kapłani są gotowi do posługi w sakramencie pokuty i pojednania oraz względem obłożnie chorych na każde wezwanie.

Gorąco prosimy o modlitwę za personel szpitalny oraz tych, którzy pozostają w bezpośredniej służbie chorym. Módlmy się szczególnie do patrona naszego miasta i regionu – bł. Wincentego Kadłubka, o wsparcie w trudnym doświadczeniu pandemii, oraz o wsparcie Boże dla nas wszystkich.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini