Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W maju minionego roku Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przyznała o. Janowi Strumiłowskiemu, mnichowi naszego archiopactwa, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. 10 stycznia br. o. Jan otrzymał dyplom z rąk abp. Marka Jędraszewskiego.

W uroczystej liturgii sprawowanej przez J.E ks. abp. Marka Jędraszewskiego w kościele akademickim św. Anny w Krakowie oraz w następującej po niej promocji wzięli udział o. opat Rafał, o. przeor Bruno, o. proboszcz Jakub oraz brat Bazyli. Nie zabrakło także rodziców o. Jana oraz jego brata. Serdecznie gratulujemy o. Janowi osiągnieć naukowych i dziękujemy Bogu za dar jego osoby w naszej jędrzejowskiej wspólnocie monastycznej. Cieszymy się, że działalność naukowa znajduje wyraz w jego ofiarnej służbie ludowi Bożemu w Jędrzejowie, a także w posłudze rekolekcyjnej względem osób duchownych i konsekrowanych, której się z pasją poświęca.

foto: słuzby prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini