Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Podajemy harmonogram tegorocznej wizyty duszpasterskiej.

Wizyta duszpasterska 2019/2020

Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej.

Poniedziałek 13.01.2019 od godz. 16:00

ul. Cicha

- od torów - strona lewa – O. WŁODZIMIERZ

- od torów - strona prawa – O. JAN

-  p. Łabudów – O. JAKUB

ul. Spokojna

-  od ul Cichej – O.OPAT

- od. ul. Kolejowej – O. MAREK

ul. Nowa od torów – O. EDWARD

 

Wtorek  14.01.2020 od godz. 16:00

ul. Wspólna (od ul. Reja) – O. CHRISTIAN

ul. Kadłubka (od. ul. Nowej do ul. Kolejowej) – O. JAN

ul. Kolejowa (od torów) i ul. Kadłubka (od ul. Kolejowej do cmentarza) – O. BRUNO

ul. Brzeźnica

ul. Nowej – O. BERNARD

od kopca – O. OPAT

ul. Słodowa (od ul. Wspólnej) – O. WŁODZIMIERZ

 

Środa 15.01.2020 od godz. 16:00

ul. Konarskiego (od ul Kolejowej)

 - strona lewa – O. BRUNO

 - strona prawa – O. WIESŁAW

- od ul. Klasztornej – O. JAKUB

ul. Zamoście – O. TOMASZ

ul. Spółdzielcza

- strona lewa (od p. Głogowskich) – O. CHRISTIAN

- strona prawa (od P. Kowalskich) – O. MAREK

 

Czwartek 16.01.2020 od. godz. 16:00

ul. Osiedlowa

 - od p. Jachów – O. JAKUB

 - od p. Cabanów – O. EDWARD

ul. Klasztorna

 - bloki nr 23 i 25 – O. WŁODZIMIERZ

 - bloki nr 27, 29, 31 – O. OPAT

 - domy prywatne od wiaduktu – O. BERNARD

- domy prywatne od kopca – O. MAREK

 

Sobota 18.01.2020 OD GODZ. 15:00

Książe Skroniów

- od torów strona prawa – O. BRUNO

- od torów strona lewa – O. JAKUB

- od. p. Sperczyńskich – O. OPAT

 - od p. Kowalskich – O. BERNARD

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini