Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa liczne zgromadzeni parafianie, przedstawiciele władz oraz sympatycy naszego kościoła dziękowali Panu Bogu za 22 lata posługi proboszczowskiej o. Wiesława Kundery.

W ciepłych słowach wyrazili swoje przywiązanie, życzliwość oraz wdzięczność za wieloletnią troskę o parafian i kościół klasztorny. Ojca Wiesława na urzędzie proboszcza zastąpił o. Jakub Zawadzki.

foto: brat Jerzy OCist

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini