Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Z największą radością i dumą, informujemy, że nasz współbrat - o. Jan Strumiłowski, otrzymał 24 maja stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie teologii dogmatycznej.

Cała nasza klasztorna wspólnota cieszy się kolejnym sukcesem naszego brata. Z serca gratulujemy i dziękujemy za wszystkie dzieła podejmowane przez o. Jana. Ojciec Jan to wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach oraz mistrz nowicjatu i braci na formacji czasowej w naszym archiopactwie. Jest cenionym rekolekcjonistą osób duchownych i konsekrowanych. Pełni urząd prezesa stowarzyszenia Vincentianum, współorganizuje różnorodne wydarzenia naukowe i kulturalne w opactwie, m. in. wykładów "przy kominku".

Naukowo zajmuje się teologią piękna, teologią trynitarną i chrystologią oraz teologiczną teorią poznania, zwłaszcza w aspekcie egzystencjalnym i estetycznym, a także jej relacjami z filozofią współczesną oraz naukami empirycznymi.

Ojcu Janowi życzymy otwartości na Bożego i ducha i owocnej pracy dla dobra Kościoła Świętego, zakonu cysterskiego oraz mieszkańców naszego miasta.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini