Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Są święte miejsce, są święte czasy, są święci ludzie – tak podczas wieczornej modlitwy przy pomniku św. Jana Pawła II na placu kościelnym mówił o. dr Jan Strumiłowski. Mnisi i jędrzejowianie oddali cześć świętemu papieżowi.

Karol Wojtyła wielokrotnie, oficjalnie i prywatnie, przybywał na modlitwę do grobu swego poprzednika na krakowskiej stolicy biskupiej – bł. Wincentego Kadłubka. Dziś mnichów i mieszkańców miasta kilka razu w roku gromadzi na modlitwie postać świętego papieża – Polaka. Dzisiaj okazja ku temu była podwójna – z jednej strony wspominamy 5 rocznicę jego kanonizacji, dokonanej w 2014 roku w Rzymie, z drugiej zaś liturgicznie obchodzimy wigilię uroczystości Miłosierdzia Bożego, czyli dnia przejścia Jana Pawła II do domu Ojca.

We wspólnej modlitwie podziękowaliśmy Trójjedynemu Bogu za osobę i świętość polskiego papieża oraz prosiliśmy, abyśmy sami wierząc w Jezusa i naśladując świętych i błogosławionych mogli znaleźć się w domu Ojca.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini