Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W pierwszy weekend września grupa rowerowych zapaleńców wyruszyła na pielgrzymkę szlakiem, którym według tradycji miał wędrować biskup Wincenty Kadłubek zmierzając z Wawelu do klasztoru cystersów w Jędrzejowie.

Pielgrzymka, po wcześniejszej podróży pociągiem, rozpoczęła się w sobotni poranek na Kopcu Krakusa w Krakowie. Stamtąd pątnicy udali się na wawelskie wzgórze, aby tam w katedrze królewskiej modlić się przy relikwiach św. Stanisława i bł. Wincentego, i aby stamtąd, symbolicznie rozpocząć wędrówkę szlakiem bł. Wincentego, zwłaszcza, że w tym roku przypada 800 rocznica tego historycznego faktu.

W kościele św. Wojciecha na starym mieście ojciec Bruno celebrował dla pielgrzymów Eucharystię. W homilii mówił o konieczności zachowania w sobie wiary i nadziei, po to, aby przekazać je nowemu pokoleniu, które być może będzie musiało żyć w świecie niepodobnym do naszego. Po zakończeniu mszy modlono się litanią ku czci bł. Wincentego przed jego obrazem umieszczonym w bocznej kaplicy. Następnie rowerowi pielgrzymi udali się do opactwa cystersów w Mogile, tam zostali uraczeni obiadem, oraz wysłuchali wykładu Jolanty Jakubczyk, która w zwięzłych słowach starała się przybliżyć uczestnikom postać Mistrza Wincentego. Dalej pielgrzymi wyruszyli w stronę cysterskiego klasztoru na Szklanych Domach, aby potem przez Kopiec Wandy, Więcławicę i Goszczę dotrzeć do Prandocina, który był miejscem nocnego spoczynku.

W gościnnych progach Prandocina pielgrzymów powitali księża Marian Głowacki, proboszcz parafii oraz wikariusz ks. Wojciech. Panie z miejscowego koła Gospodyń Wiejskich przygotowały dla strudzonych pielgrzymów duży garnek żurku, nie zabrakło też innych specjałów.

W niedziele, po noclegu w świetlicy miejscowego klubu sportowego, pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę. Nawiedzili sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie, aby później w atmosferze gorliwej modlitwy i fizycznego trudu poprzez Kalinę Wielką, Książ Mały, Nawarzyce i Olbrachcice dotrzeć do jędrzejowskiego sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka. Wieczorem uczestniczyli w liturgii, wysłuchali Słowa Bożego, przyjęli Komunię świętą i oddali cześć relikwiom bł. Wincentego. Błogosławieństwo tymi relikwiami, obecnymi w najstarszym cysterskim kościele w Polsce, zakończyło tegoroczną, drugą już, rowerową pielgrzymkę z Krakowa do Jędrzejowa.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini