Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Zaledwie cztery dni po objęciu urzędu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w naszym archiopactwie. W miejscu – jak sam powiedział – zakorzenionym w historię losów Polski. Prezydent spotkał się z mnichami, modlił się przy relikwiach bł. Wincentego Kadłubka oraz zasiadł z nami do południowego posiłku.

Prezydencka wizyta w najstarszym opactwie cysterskim w Polsce trwała trochę ponad dwie godziny. Na placu kościelnym zgromadzili się liczni mieszkańcy miasta i goście. Pan Prezydent został – jak nakazuje Reguła – przyjęty w kościele, tam też się modlił oraz spotkał z mnichami. Następnie on i zaproszeni goście zapoznali się z dziejami kościoła i klasztoru, oraz wysłuchali krótkiego koncertu organowego. Podczas pobytu w kościele Prezydent nawiedził kaplicę bł. Wincentego Kadłubka – Ojca Kultury Polskiej – jak powiedział o nim św. Jan Paweł II – oraz uczcił relikwie Mistrza Wincentego. Następnie zwiedził klasztor oraz zasiadł z mnichami i gośćmi do południowego posiłku. Po obiedzie Prezydent udał się do jędrzejowskiego parku miejskiego na spotkanie z mieszkańcami miasta.

W Księdze pamiątkowej Pan Prezydent Andrzej Duda zapisał między innymi takie słowa:

Jedna z pierwszych moich wizyt jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pozwala mi sięgnąć do źródeł. Cystersi będąc zawsze przy bijącym źródle, kierując się w swym powołaniu wezwaniem „Ora et labora” są dla mnie przykładem wiernej służby Bogu i Ojczyźnie.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie