Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W sobotę w Oktawie Paschy, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, nasz Współbrat - Włodzimierz Łapacki, otrzymał sakrament święceń w stopniu diakona. Uroczystość miała miejsce w Bazylice Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, zaś szafarzem święceń był abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Mnisi cysterscy z trzech opactw Polskiej Kongregacji przygotowują się do święceń w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach. Podczas sobotniej uroczystości święcenia diakonatu przyjęło ośmiu braci, w tym trzech cystersów (z Jędrzejowa – brat Włodzimierz, z Wąchocka – bracia Tymoteusz i Zachariasz), zaś na prezbiterów zostało wyświęconych siedmiu braci mniejszych. Liturgii, wraz z licznie zgromadzonymi prezbiterami zakonnymi i diecezjalnymi, przewodniczył metropolita katowicki – JE ks. abp Wiktor Skworc.

Już od czasów apostolskich Kościół poprzez nałożenie rąk wyświęca diakonów, aby dzięki otrzymanej łasce sakramentalnej mogli skutecznie pełnić swoje posługiwanie. Zadaniem diakona – jak sugeruje Konstytucja dogmatyczna o Kościele II Soboru Watykańskiego – jest „uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie o błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczeniu nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu” (por. Lumen gentium, n. 29).

Przez diakonat dokonuje się wprowadzenie do stanu duchownego. Prze dobrowolną i wyrażoną wobec zgromadzonego Kościoła wolę podjęcia celibatu kandydaci do diakonatu w nowy sposób poświęcają się Chrystusowi. W liturgii święceń zostaje powierzone diakonom posłannictwo Kościoła, który wielbi Boga oraz błaga Chrystusa, a przez Niego – Ojca – o zbawienie całego świata. Stąd, modlitwa brewiarzowa do które zobowiązani się diakoni na mocy konsekracji zakonnej i sakramentu święceń winna być sprawowana za cały lud Boży, a nawet za wszystkich ludzi.

Po przedstawieniu kandydatów do święceń, którego dokonał Rektor seminarium, nastąpiła homilia arcybiskupa. Mówiąc o powołaniu metropolita katowicki zaznaczył: - Począwszy od waszego chrztu byliście, drodzy bracia, konfrontowani z Ewangelią o Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Kościół przez waszych rodziców, duszpasterzy, katechetów, spotkanych na drodze życia świadkach Ewangelii, podprowadzał was do spotkania z Jezusem Chrystusem – zaznaczył abp Skworc i dodał – Milowymi kamieniami tej drogi były sakramenty święte, z których dzisiaj przyjmujecie kolejny – in aeternum.

Przeczytaj cały tekst homilii TUTAJ.

Po homilii bracia wyrazili swoją gotowość do pełnienia posługi zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła, następnie całe zgromadzenie liturgiczne, poprzez śpiew litanii błagalnej, prosiło Boga o tę łaskę dla mających przyjąć święcenia. Kulminacyjnym momentem było nałożenie rąk oraz modlitwa konsekracyjna, w której najistotniejsze były słowa „Prosimy Cię, Panie, zaślij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi”. Dzięki temu Kościół Święty cieszy się z ośmiu nowych diakonów.

Ojciec diakon Włodzimierz pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata, biskupa i męczennika w Miorach na Białorusi, diecezja witebska. Jest profesem wieczystym archiopactwa cysterskiego w Jędrzejowie. W uroczystości wzięli udział ks. kan. Krzysztof Mienkina, proboszcz z rodzinnej parafii ojca diakona, ks. Walery Marcinowski, student KUL, kolega z tego samego bloku w Miorach, zaś opactwo cysterskie reprezentowali: ojciec opat Edward Stradomski, o. Marek Żychowski, o. Jan Strumiłowski, o. Jakub Zawadzki, bracia Grzegorz i Bruno, również studiujący w Panewnikach oraz brat Bazyli, nowicjusz.

Ojcu diakonowi Włodzimierzowi, pozostałym diakonom cysterskim oraz braciom diakonom i prezbiterom z Zakonu Braci Mniejszych, składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i obfitości łask Bożych potrzebnych w wiernym wypełnianiu przyjętych zobowiązań. Niech wspiera Was w tym orędownictwo świętych patronów i nasza modlitwa.

Foto: Andrzej Kalinowski. Niebawem zaprezntujemy więcej zdjeć z uroczystości.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie