Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W ostatni piatek Wielkiego Postu mieszkańcy Jędrzejowa wyszli, wraz z duszpasterzami, ze swoich świątyń i przeżywali Drogę Krzyżową na ulicach miasta. Ostatnia stacja, wspólna dla trzech jędrzejowskich parafii, miała miejsce przy kapliczce i krzyżu na ulicy 11 Listopada. Tam bardzo licznie zebrani wierni wysłuchali pasyjnego kazania i przyjęli błogosławieństwo.

 Foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini