Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

„Dzięki osobom konsekrowanym dokonuje się niebywała wymiana darów i umacnia się komunia Kościoła powszechnego i partykularnego, jakim jest diecezja” – mówił 2 lutego w naszym opactwie Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W najstarszym opactwie cysterskim w Polsce przewodniczył on diecezjalnym uroczystościom święta Ofiarowania Pańskiego. Jest to zarazem dzień osób konsekrowanych.

Uroczystość w sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka miała wyjątkowy, podwójny wymiar: spotkania na Mszy św. przedstawicieli zakonów i zgromadzeń z całej diecezji oraz nawiedzenia symboli Światowych Dni Młodzieży, które dzisiaj przybyły do Jędrzejowa.

W homilii bp Piotrowski mówił o istocie życia konsekrowanego, formach posługiwania i obecności w świecie osób konsekrowanych oraz o „nowej epoce” w dziejach diecezji - dzięki peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży (ŚDM). Zauważył, że osoby konsekrowane są tymi, których „Bóg powołał do życia w prawdzie”, aby realizowały w świecie praktyki rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa.

To, co stanowi o pięknie waszego życia rodzi się każdego dnia na nowo (…), a duch pokory jest tam, gdzie człowiek żyje w prawdzie. Duch pokory jest duchem zaufania Bogu na wzór Maryi i Jej „fiat” - tłumaczył biskup.

Nawiązał także do obecności przy ołtarzu symboli ŚDM, które po diecezji kieleckie peregrynują od 31 stycznia do 14 lutego. „Niech uroczystość dzisiejsza i szansa związana z peregrynacja będzie dla ludzi młodych katechezą i świadectwem wiary, aby mogli odpowiedzieć na wezwanie Jezusa i pójść drogą rad ewangelicznych, jeżeli rozpoznają swoje powołanie” – zachęcał ordynariusz kielecki.

Osoby konsekrowane odnowiły w obecności biskupa swoje śluby. Po Mszy św. młodzież ze szkół jędrzejowskich oraz siostry zakonne prowadziły czuwanie przy symbolach ŚDM. Po zakończeniu uroczystości w kościele kapłani i osoby konsekrowane zostali zaproszeni przez cystersów, tutejszych gospodarzy, do refektarza klasztornego na obiad.

Przy Symbolach ŚDM modlono się także w Domu Pomocy Społecznej, w szpitalu oraz podczas wieczornej Eucharystii w kościele św. Trójcy.

W diecezji kieleckiej posługuje 9 zakonów i zgromadzeń męskich, 28 żeńskich, w tym 4 klauzurowe (karmelitanki w Kielcach, bernardynki w św. Katarzynie, norbertanki w Imbramowicach, bernardynki w Chęcinach), 3 stowarzyszenia życia apostolskiego, 1 instytut życia konsekrowanego.

Intensywnie rozwijają się w ostatnich latach indywidualne formy życia konsekrowanego. Obecnie w diecezji jest 8 dziewic konsekrowanych, 10 wdów konsekrowanych, jeden wdowiec konsekrowany i jedna pustelnica.

za: www.diecezja.kielce.pl

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 ofiary mini