Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Już po raz drugi w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach odbył się Dzień Cysterski. Jest to inicjatywa cysterskich seminarzystów, którzy przygotowują się do prezbiteratu właśnie we franciszkańskim seminarium. Tym razem bracia odwiedzili opactwo w Szczyrzycu.

Celem Dnia Cysterskiego w panewnickim seminarium jest pogłębienie wzajemnych relacji, jeszcze lepsze poznanie charyzmatu obu zakonów oraz próba zacieśniania więzów braterstwa. W tym roku miejscem, do którego zaproszono braci franciszkanów było opactwo w Szczyrzycu. Data również nie była przypadkowa, bowiem dzień 26 stycznia to liturgiczna uroczystość świętych Roberta, Alberyka i Stefana – fundatorów Zakonu Cysterskiego.

W programie Dnia znalazła się powitalna kawa, zwiedzanie klasztoru, kościoła i muzeum, wspólny obiad, wycieczka do pobliskiego Jodłownika i wykład o świętych Założycielach. Jednakże dwoma kulminacyjnymi momentami była sprawowana liturgia – Msza św. Pontyfikalna, której przewodniczył o. Dominik Chucher – opat szczyrzycki oraz uroczyste Nieszpory kończące obchód świętych Roberta, Alberyka i Stefana.

W homilii Opat Dominik mówił o istotnych we współczesnym świecie rysach powołania zakonnego. „Życie w klasztorze jest w istocie życiem w obecności Boga i jednocześnie też życiem obecnością Boga – i to we wszystkim, w każdej sytuacji, w każdym miejscu” – mówił. „Musimy zrozumieć, że nie jesteśmy przede wszystkim powołani do tego, by czynić coś szczególnego, specyficznego, lecz po to, aby być kimś szczególnym, niepowtarzalnym. Piękno i sens życia zakonnego polega nie na tym, co robimy dla ludzi, lecz na tym, kim dla nich jesteśmy”. Dalej Opat wskazywał, że „w dzisiejszym świecie, świecie zresetowanym, świecie, który jest duchową pustynią, mają być ludzie, o których można powiedzieć, ze z daleka widać, że są i że swoją obecnością wskazują na Boga – tymi ludźmi są zakonnicy”.

Wspólnota, zawiązywana wokół ołtarza, znajdowała przedłużenie w radości bycia razem na rekreacji, podczas zwiedzania klasztoru czy na wykładzie o. dr Ignacego Rogusza w Jodłowniku. Słowa wdzięczności należą się o. Witosławowi Sztykowi – rektorowi WSD, który nie tylko podjął ideę spotkania, ale także cały czas braciom towarzyszył, ponadto o. Dominikowi – opatowi szczyrzyckiemu, oraz całej miejscowej wspólnocie za otwarcie, przyjęcie, gościnę i serdeczną atmosferę. Nie był to pierwszy Dzień Cysterski, ufam także, że nie ostatni. Pomysł wydaje się dobry, owoce, jak bardzo sobie tego życzymy, też takie powinny być.

Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach studiuje dziesięciu cystersów – 5 z Wąchocka, 3 z Jędrzejowa i 2 ze Szczyrzyca.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie