Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

„Za pośrednictwem tego Listu chciałbym rozpocząć z Wami drogę pogłębiającą sens naszego powołania, powracając do jego źródła, bo tylko wtedy rodzina zakonna, która w swojej długiej historii bardzo się ubogaciła, ale także bardzo zróżnicowała i rozproszyła – może odnaleźć pierwotną miłość” – napisał opat generalny Zakonu Cysterskiego w dorocznym liście na Boże Narodzenie.

– Charyzmat, będąc darem Ducha, jako taki nigdy się nie zmienia, ale w osobach i wspólnotach często zanika jego świeżość, traci smak, zapał, ferwor. Jak mówi Duch do Kościoła w Efezie, chociaż jest wierny i wytrwały: “Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości” (Ap 2,4). List opata Maura Leporiego jest próbą poszukiwania drogi do odnalezienia „pierwotnej miłości”.

Dzielimy się nim z Wami, ufając, że i dla Was może stanowić on stanowić źródło inspiracji i być początkiem dobrych powrotów do tego, co wydawało się stracone.

pdfList opata generalnego na Boże Narodzenie 2014

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie