Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach adwentowych, które odbędą się w naszej parafii w dniach od 19 do 21 grudnia 2014 roku. Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. Krzysztof Szlachetka, sercanin ze Stopnicy.

adwent 2015

PROGRAM REKOLEKCJI

PIĄTEK, 19 GRUDNIA 2014

8.00       Msza św. roratnia z kazaniem dla wszystkich.

10.00     Msza św. z kazaniem dla Kół Żywego Różańca.

11.30     Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

17.00     Msza św. z kazaniem dla dzieci.

18.00     Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

 

W kaplicy w Chorzewie – 15.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

W kaplicy w Prząsławiu – 16.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

 

SOBOTA, 20 GRUDNIA 2014 DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

 

Z SAKRAMENTU POKUTY BĘDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ:

PRZEDPOŁUDNIEM – OD GODZ. 8.00 DO 9.00 ORAZ OD 9.30 DO 12.30

PO POŁUDNIU – OD GODZ. 16.00 DO 17.15 ORAZ OD 17.45 DO 19.00

 

8.00       Msza św. roratnia z kazaniem dla wszystkich.

10.00     Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych.

Na zakończenie zostanie udzielony sakrament Namaszczenia Chorych.

11.30     Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

17.00     Msza św. z kazaniem dla dzieci.

18.00     Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

 

W kaplicy w Chorzewie – 15.00Spowiedź święta, 15.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

W kaplicy w Prząsławiu – 16.00 Spowiedź święta, 16.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

 

NIEDZIELA, 21 GRUDNIA 2014, IV NIEDZIELA ADWENTU

6.30       Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

8.30       Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

10.00     Msza św. z kazaniem dla dzieci. Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

12.00     Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

18.00     Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

 

W kaplicy w Chorzewie – 15.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

W kaplicy w Prząsławiu – 16.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

 

DO UDZIAŁU W REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH PARAFIAN I GOŚCI

ZAPRASZAJĄ OJCOWIE CYSTERSI.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie