Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Dziś, 13 listopada ufnie patrzymy w niebo i oddajemy Bogu cześć za niezliczoną rzeszę świętych mnichów i mniszek, którzy żyjąc według Reguły św. Benedykta zasłużyli na oglądanie Jego chwały.

W to święto chcemy oddać Bogu chwałę za wszystkich tych, którzy na drodze życia monastycznego, żyjąc i pracują w Szkole Służby Pańskiej – jak klasztor nazywał św. Benedykt, oraz wypełniając Chrystusową Ewangelię i wcielając w życie nakazy Reguły świętego Patriarchy zdobyli niebo i cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. Wpatrujemy się dziś w wielką rzeszę duchowych synów i córek św. Benedykta i w ich chcemy odnajdywać wskazówki potrzebne dziś nam w kroczeniu drogą monastycznego powołania. Przyzywamy ich wstawiennictwa i wierzymy, że wyproszą świętość nam samym, oraz tym, którym staramy się służyć.

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty obiecałeś porzucającym wszystko z miłości ku Tobie stokrotną zapłatę na tym świecie, a w przyszłości życie wieczne, za wstawiennictwem świętego Benedykta, opata i wszystkich świętych mnichów, którzy żyli według jego Reguły, spraw, abyśmy się powstrzymywali od światowych pragnień i zostali napełnieni Twoją miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

ŚWIĘCI ZAKONU CYSTERSKIEGO - ZOBACZ TUTAJ

PEŁNA LISTA ŚWIĘTYCH ZACHOWUJĄCYCH REGUŁĘ ŚW. BENEDYKTA - ZOBACZ TUTAJ

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie