Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Ojciec Święty Franciszek dał Kościołowi Kieleckiemu nowego pasterza – został nim ks. bp Jan Piotrowski, dotychczasowy biskup pomocniczy tarnowski.

Nowy biskup kielecki Jan Piotrowski to wieloletni duszpasterz i misjonarz. Urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego rodzinną parafią. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.  Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 r. sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu, otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1997-1999 podjął posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 (przez dwie kadencje) pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, funkcję dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Pracownicy Papieskich Dzieł Misyjnych wspominają, że przez te lata był dla nich, jak ojciec. - Z jednej strony starał się nas chronić, brać odpowiedzialność na siebie za naszą pracę, a z drugiej był dla nas bardzo wymagający – mówią, dodając, że każdy człowiek był dla niego ważny. Szanował wszystkich i nie robił różnic, bez względu na stanowisko, jakie ktoś zajmował. Współpracownicy podkreślają też skromność biskupa. - Jako dyrektor krajowy mieszkał przecież w szalenie skromnych warunkach (mały pokoik przy biurze, potem bardzo skromna kawalerka). Żył prosto i ubogo. O tym zaświadczą także siostry Pobożne Uczennice Boskiego Mistrza, u których przez chwilę mieszkał. W tym objawiało się właśnie jego misyjne serce - dla siebie tylko to co konieczne, a dla Kościoła i misji – wszystko – mówi Anna Sobiech z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Bp Jan Piotrowski przez lata swej posługi był związany z misjami. Był członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (od marca 2003 r.), a także Konsultorem Komisji KEP ds. Misji (od czerwca 2001 r.). Od 22 listopada 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie rozwijał dzieło misyjne, m.in. Dzieło Misyjne Dzieci. Był dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. 14  grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża 25 stycznia 2014 r.

W diecezji tarnowskiej został mianowany wikariuszem generalnym biskupa tarnowskiego, który zlecił mu m.in.: sprawy misyjne, katechetyczne, formacji stałej kapłanów, Caritas Sacerdotalis oraz inne sprawy duszpasterskie wynikające z posługi  biskupa pomocniczego. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję członka Komisji ds. Misji. Jego dewiza biskupia brzmi: "In Caritate Evangelium praedicare" (W miłości głosić Ewangelię).

***

Dotychczasowy biskup kielecki Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy koło Przemyśla. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. Ukończył studia specjalistyczne na KUL. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kardynała Franciszka Macharskiego oraz arcybiskupa Edwarda Nowaka i biskupa Mieczysława Jaworskiego. Ingres do bazyliki katedralnej w Kielcach odbył 11 września 1993 r. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcje: członka Rady Stałej, członka Rady Naukowej i delegata KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Z chwilą przyjęcia przez Ojca Świętego Franciszka rezygnacji, 11 października 2014 r., bp Kazimierz Ryczan przechodzi na emeryturę. Jego następca, bp Jan Piotrowski, zostanie pasterzem diecezji liczącej ponad 300 parafii i prawie 800 tysięcy katolików.

***

Diecezja kielecka została ustanowiona 13 czerwca 1805 r. przez Piusa VII po zlikwidowaniu diecezji tarnowskiej. Została zniesiona przez tego samego papieża 30 czerwca 1818 r. równocześnie z powołaniem diecezji sandomierskiej. Reaktywowana przez papieża Leona XIII 28 grudnia 1882 r. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r.

***

Nowego Pasterza witamy z radością i zawierzamy jego posługę w diecezji kieleckiej wstawiennictwu przemożnego patrona - bł. Wincentego Kadłubka.

źródło: www.episkopat.pl

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie