Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W czwartek, 9 paździenika, przypada wspomnie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa i mnicha jędrzejowskiego. Jest to Święto Patronalne Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Z tej okazji Dyrektor Archiwum zaprasza na Mszę św. i okolicznościowy wykład.

Msza św. zostanie odprawiona o godz. 16.00 w kościele akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach (ul. Wesoła 54).

Po Mszy św. o godz. 17.00 w auli Kurii Diecezjalnej będzie można wysłuchać referatu ks. dr. Jacka Kapuścińskiego pt.: „Piśmiennictwo historyczne duchowieństwa diecezji częstochowskiej (1925-1992)”.

Serdecznie zaprasza

ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Dyrektor Archiwum Diecezjalnego

jubileusz adk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie