Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W wiele wydarzeń obfitował drugi dzień przygotowania do obchodów 250 rocznicy beatyfikacji Wincentego Kadłubka. Wśród nich znalazły się prezentacja nowej książki o Mistrzu Wincentym, wykład brata Bertranda z Citeaux, Msza św. z okolicznościowym kazaniem, procesja z relikwiami, oraz wieczorna Droga Krzyżowa po alejach.

Wczesnym rankiem nasz gość z Citeaux, brat przeor Bertrand Marie, złożył kurtuazyjne wizyty Burmistrzowi Miasta Jędrzejów, oraz Staroście Jędrzejowskiemu, zaś w samo południe modlił się na Jasnej Górze przed obrazem Czarnej Madonny, Matki i Królowej Narodu Polskiego.

O godzinie 17.00 w auli cysterskiej na terenie naszego archiopactwa odbyła się prezentacja nowej książki dr Artura Lisa. Homo literatus to studium, które powstało z okazji przypadającej w tym roku rocznicy beatyfikacji. Autor w obszernej pozycji zawarł życiorys Kadłubka, refleksję nad Kroniką jego autorstwa, dzieje kultu, znane dokumenty pisane, oraz bogatą bibliografię dotyczącą Mistrza Wincentego. W prezentacji pozycji, której dokonał autor znalazło się wiele wątków osobistych, jednym z nich jest samo miejsce urodzenia – Karwów, które jest tożsame z przypuszczalnym miejscem urodzenia bł. Wincentego. Doktor Lis, jak sam przyznał, dorastał w cieniu sławy Wincentego. Obecna pozycja książkowa jest zatem kolejnym dowodem wdzięczności i żywej wiary w orędownictwo przemożnego Patrona.

Po prezentacji miał miejsce wykład brata Bertranda z Citaeux. Nosił on tytuł: Idealna postać w nieidealnym świecie i dotyczył historii, charyzmatu i powołania zakonu cysterskiego jako całości i każdego z mnichów indywidualnie. Wystąpienie było tłumaczone symultanicznie przez panią Jolantę Jakubczyk oraz brata Grzegorza. Niebawem pełny tekst wykładu będzie dostępny nasz naszej stronie internetowej.

O godzinie 18.00 w kościele klasztornym sprawowano Eucharystię, której przewodniczył ks. Józef Kanp, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Słowo Boże skierował kaznodzieja tegorocznego triduum – ks. kanonik Jan Zwierzchowski. W kazaniu wskazywał na potrzebę dążenia do świętości, które to dążenie najpełniej realizuje się na modlitwie. Sugerował, w jaki sposób należy rodzić sobie z rozproszeniami podczas modlitwy, oraz jak w dziele dążenia do świętości może nam dopomóc bł. Wincenty. Po Mszy św. procesja z relikwiami Mistrza Wincentego przeszła alejami wokół placu klasztornego. Jej zwieńczeniem było błogosławieństwo i możliwość uczczenia relikwii.

Późnym wieczorem mieszkańcy naszego miasta licznie przybyli na Drogę Krzyżową, której w alejach przewodniczył o. Rafał. Poruszające nabożeństwo było ostatnim akcentem drugiego dnia przygotowań do odpustu parafialnego.

W sobotę o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem o. Piotra Chojnackiego, opata prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego, zaś po niej przejdziemy w procesji do Kopca Spotkania, aby upamiętnić miejsce, w którym niegdyś konwent jędrzejowskich mnichów powitał idącego pieszo z Krakowa Mistrza Wincentego. W niedzielę, o godz. 12.00 uroczystej sumie odpustowej będzie przewodniczył J. Em. Ks. Stanisław kard. Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w uroczystościach jubileuszowych.

foto: Ewa Adamczyk

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie